5000 zł dla przedsiębiorców po raz kolejny do wzięcia. Ale na nowych zasadach

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (90)
5000 zł dla przedsiębiorców po raz kolejny do wzięcia. Ale na nowych zasadach

W 2020 i 2021 r. dotacje 5000 zł dla przedsiębiorców cieszyły się dużą popularnością. Rządzący zdecydowali się na wznowienie programu – choć w mocno okrojonej wersji. O świadczenie będą mogli wnioskować tylko niektórzy przedsiębiorcy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nawet jeśli już wcześniej otrzymali dotację, mogą ubiegać się o nią po raz kolejny. Dla kogo dostępna jest dotacja 5000 zł dla przedsiębiorców w 2022 r.?

Dotacja 5000 zł dla przedsiębiorców w 2022 r. Kto może skorzystać?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wznowiony został program bezzwrotnych dotacji dla firm w ramach kolejnej już tarczy antykryzysowej. Dotacja jest przyznawana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

O świadczenie mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy. Co jednak istotne – na dotację nie mogą już liczyć samozatrudnieni (podczas gdy na początku, gdy dotacja 5000 zł pojawiła się po raz pierwszy, było to możliwe). Dodatkowo przedsiębiorcy muszą spełnić szereg dodatkowych warunków.

Po pierwsze – muszą mieć odpowiedni kod PKD. Tym razem rządzący uznali, że do otrzymania dotacji będą kwalifikować jedynie trzy kody:

  • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów, obejmuje działalność barów, tawern, koktajlbarów, dyskotek – o ile serwują głównie napoje, piwiarni i pubów, sklepów z kawą, pijalni soków owocowych, sprzedawców napojów w ruchomych punktach)
  • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),
  • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – z wyłączeniem m.in. działalności wesołych miasteczek).

Oprócz tego przedsiębiorcy muszą również wykazać odpowiedni spadek przychodów. Dotacja 5000 zł w 2022 r. będzie im przysługiwać, jeśli – oprócz odpowiedniego kodu PKD – w grudniu 2021 r. ich przychód był niższy co najmniej o 40 proc. od przychodu uzyskanego w:

  • lutym 2020 lub
  • we wrześniu 2020 lub
  • grudniu 2020 lub
  • listopadzie 2021.

Dobra informacja jest taka, że przedsiębiorca może porównać przychody z grudnia 2021 r. do dowolnego miesiąca z czterech podanych powyżej – sam musi ocenić, które rozwiązanie pozwoli mu (o ile w ogóle) starać się o świadczenie.

Należy też pamiętać, że dotacje będą przysługiwać jedynie tym przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili już działalność. Wszystkie wymieniane warunki trzeba też spełnić łącznie.

Wniosek do PUP

Podobnie jak w przypadku poprzednich dotacji, uprawnieni przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o dotację do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy mają na to czas do 15 kwietnia 2022 r.

Dotacja jest bezzwrotna – chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z prowadzenia działalności wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji.