Jeśli wypożyczalnia sprzętu chce zatrzymać dowód osobisty lub zrobić mu ksero, to pogróź jej kijkiem narciarskim

Prawo Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji (38)
Jeśli wypożyczalnia sprzętu chce zatrzymać dowód osobisty lub zrobić mu ksero, to pogróź jej kijkiem narciarskim

Mimo RODO wypożyczalnia sprzętu narciarskiego nadal chce dowód osobisty w depozycie lub jego kopię. Jest to niedopuszczalne. Warto chronić swoje dane osobowe, bo są one bardzo ważne.

Zaczynają się ferie zimowe. Uczniowie, sami lub z rodzicami, odwiedzą popularne miejscowości turystyczne w celu relaksu na stokach. Część z nich uda się do wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomniał o tym, że nawet w czasie wypoczynku warto pilnować dokumentów. Konsekwencje beztroskiego zostawienia dokumentów mogą być bardzo poważne. Dowód osobisty, którego zostawienia chce wypożyczalnia, może posłużyć do wyłudzenia kredytu lub pożyczki bez bik, kradzieży tożsamości, zarejestrowania karty pre-paid, która może być użyta w celach przestępczych oraz wielu innych rzeczy. Nasze dane osobowe są bezcenne. Należy pamiętać, że musimy uważać również na paszport, legitymację studencką i szkolną oraz prawo jazdy.

W przypadku, gdy wypożyczalnia chce dowód osobisty w depozyt należy jej odmówić

Możemy powołać się na dwa akty prawne. Pierwszy to art. 79 ustawy o dowodach osobistych, który wprost wskazuje, że kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.  Jako podstawę odmowy możemy również przywołać art. 5 RODO ust. 1 lit. a, b i c, który stanowi, że dane osobowe muszą być:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”)

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).

W przypadku gdy wypożyczalnia chce skopiować dowód osobisty dodatkowo możemy powołać się na ustawę o dokumentach publicznych,  z której można wywodzić, że kserowanie dowodu to przestępstwo.

Wypożyczalnia może żądać żeby okazać dowód osobisty

Wymaganie okazania dowodu osobistego nie jest naruszeniem przepisów RODO. Dopuszczalne jest spisanie danych z dowodu niezbędnych o dochodzenia ewentualnych roszczeń za zniszczony sprzęt. Przy czym warto pamiętać, że stosownie do zasady adekwatności cytowanej wyżej, wypożyczalnia może spisać tylko niektóre dane. Będą to PESEL, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Przy czym należy pamiętać, że w dowodach wydanych po 1 marca 2015 r. nie ma już adresu. Musimy sami go podać. Więcej informacji nie musimy podawać. Gdy skończymy korzystać ze sprzętu wypożyczalnia powinna usunąć nasze dane osobowe. W życiu są różne sposoby na zabezpieczenie umowy. W przypadku wypożyczalni najlepiej sprawdzi się kaucja.

Jeżeli nie będziemy pilnować naszych dokumentów, bardzo szybko przekonamy się jak w praktyce wygląda zastrzeganie dokumentów.

Narciarzu i snowboardzisto, czytaj też: