Obowiązkowy kask na stoku i dopuszczalna prędkość na nartach? Prześwietlamy prawa i obowiązki dla narciarzy i snowboardzistów

Codzienne dołącz do dyskusji (14) 09.01.2018
Obowiązkowy kask na stoku i dopuszczalna prędkość na nartach? Prześwietlamy prawa i obowiązki dla narciarzy i snowboardzistów

Justyna Bieniek

Sezon narciarski trwa już (przynajmniej teoretycznie) od prawie miesiąca. Jednak jego kulminacja dopiero przed nami. Za parę dni rozpoczną się ferie zimowe, a to zwykle wiąże się ze wzmożonym ruchem w ośrodkach narciarskich. Przed nami więc ostatnie chwile na przypomnienie podstawowych praw i obowiązków, jakie stoją przed korzystającymi ze stoków narciarskich. Obowiązkowy kask na stoku – mit czy prawo?

Obowiązki i prawa narciarzy oraz snowboardzistów

Każdy zorganizowany teren narciarski posiada regulamin, do którego jego użytkownicy mają obowiązek się stosować. Regulamin stoku określa zasady korzystania, zjazdów i zachowania się w obrębie obiektu. Oprócz powyższego, ogólne wytyczne co do praw i obowiązków określa ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z nimi, każda osoba uprawiająca sporty zimowe jest obowiązana do szczególnej staranności w zachowaniu bezpieczeństwa oraz stosowania się do zasad i zakazów umieszczonych przez zarządzającego obiektem.

Regulamin obiektu oraz wszystkie dodatkowe informację, takie jak m.in. mapy podglądowe z zaznaczonymi trasami, informację o zamknięciach tras, warunkach narciarskich, bezpieczeństwie na stoku i numerach alarmowych powinny znajdować się przy wejściu na teren stoku, miejscu sprzedaży biletów oraz przy wyciągach.

Dopuszczalna prędkość na stoku

Same reguły poruszanie się po stoku możemy znaleźć w Kodeksie zachowania dla narciarzy i snowborderów. Jest to tzw. dekalog narciarski, zawierający wytyczne dotyczące poruszania się na stokach. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej to idealne wzorce zachowań każdego narciarza lub snowboardera, dzięki którym zwiększa się bezpieczeństwo na stoku. Obowiązuje na wszystkich stokach świata.

To właśnie m.in. na ich podstawie określa się dopuszczalną prędkość na stoku. Zgodnie z ich wytycznymi prędkość powinna być dostosowana do umiejętności, rodzaju i stanu trasy, a także pogody i ilości osób na stoku.

Na stoku nie ma co prawda radaru, ale jeśli policja, bądź zarządca stoku stwierdzi zbyt szybką albo niebezpieczną jazdę, może udzielić upomnienia, a nawet nakazać opuszczenie stoku. Nie ma jednak możliwości nałożenia mandatu.

Obowiązkowy kask na stoku – przepisy

Zgodnie z przepisami kask narciarski muszą zakładać jedynie osoby do 16 roku życia, korzystające ze zorganizowanych terenów narciarskich. Za brak kasku odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie (a także wychowawcy wypoczynku pod których opieką dziecko w danej chwili pozostaje). Mandat za brak kasku może wynieść od 20 do nawet 5 tys. zł.

Jazda na nartach po alkoholu

Jednym z popularniejszych wykroczeń popełnianych na stokach narciarskich jest jazda pod wpływem alkoholu. Stwierdzeniem stanu nietrzeźwości na stoku zajmuje się policja. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mandat, nie są jednak nakładane punkty karne, nie można też stracić prawa jazdy. Osoba, której zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości może zostać wydalona ze stoku lub jeśli dopiero zamierza z niego skorzystać, może zostać jej odmówiony wstęp. Podobnie przedstawia się sytuacja osób pod wpływem środków odurzających.