Dyskryminacja w prawie pracy zyskała właśnie tak szeroką definicję, że pracodawcy będą musieli wszystkich traktować równo

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (157)
Dyskryminacja w prawie pracy zyskała właśnie tak szeroką definicję, że pracodawcy będą musieli wszystkich traktować równo

Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, która zrewolucjonizuje pojmowanie pewnego przykrego zjawiska. Dyskryminacja w prawie pracy zyskała chyba najszersze jak dotąd ujęcie. Co ciekawe, nowe przepisy powstały z inicjatywy Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Dyskryminacja w prawie pracy

Jak opisuje Polsat News, nowe prawo jest odpowiedzią na skargi obywateli, które przychodziły do Kancelarii Prezydenta. Andrzej Dera, prezydencki minister, wskazuje, że

Wprowadzone rozwiązania podkreślają zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników. Otwarcie zawartego w Kodeksie Pracy przykładowego katalogu zachowań noszących cechy dyskryminacji ma na celu spowodowanie, iż każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację

Co ważne, nowelizacja likwiduje dotychczasowe pojęcie dyskryminacji. Przed wejściem w życie nowelizacji, niedopuszczalna była dyskryminacja ze względu na określone cechy

Teraz, niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodanie do przepisu stwierdzenia w szczególności oznacza, że jest to katalog otwarty.

Dobry pomysł?

Zjawisko dyskryminacji w pracy jest wyjątkowo zatrważające, tym bardziej że większość pracowników miała z dyskryminacją do czynienia — bardzo często nawet o tym nie wiedząc. Niestety, z całą sympatią i ogólnym poparciem dla zmiany, trzeba pamiętać, że uznanie każdego nierównego traktowania za dyskryminację, może prowadzić do nadużyć. Wszak przepisy niezbyt chronią różnice między pracownikami, zmuszając pracodawców do bezwzględnego równego traktowania każdego.

Dodano również przepisy, które wskazują enumeratywnie, gdzie szczególnie pożądane i obowiązkowe jest równe traktowanie pracowników. Bezwzględna równość musi istnieć w odniesieniu do warunków zatrudnienia, awansów i szkoleń. Przejawem nierównego traktowania, tj. dyskryminacji, jest również niekorzystne ukształtowanie wynagrodzeń za pacę, czy innych warunków zatrudnienia. Dyskryminacją jest również pominięcie pracownika przy awansie, czy podczas przyznawania innego rodzaju świadczeń.

W ramach nowelizacji kodeksu pracy wydłużono ponadto termin, w którym pracodawca musi sprostować świadectwo pracy — z 7 do 14 dni.