Dziedziczenie po dzieciach. Rodzic nie zawsze ma prawo

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie po dzieciach. Rodzic nie zawsze ma prawo

Rodzice nie zawsze mają prawo do dziedziczenia po swoich dzieciach. Wszystko zależy od sytuacji rodzinnej, a także warunków, które muszą zostać spełnione. W jakich okolicznościach jest to możliwe?

Kiedy rodzice dziedziczą po dziecku?

Rodzice dziedziczą po dziecku, jeśli uwzględniło ich ono w swoim testamencie. Spadkodawca musi być osobą pełnoletnią – wtedy dokument jest ważny. Jako rodziców określa się osoby wpisane do aktu urodzenia. Nie ma nic wspólnego ze sprawą fakt braku zalegalizowania ich związku. Możliwe jest również żądanie zachowku przez rodziców od osoby lub osób, które spadkodawca obdarował. Jednakże nie w każdym przypadku.

Jeśli obdarowujący miał żonę/męża i dzieci, to oni w pierwszej kolejności mają prawo do spadku i tym samym do zachowku. Dziedziczenie następuje w częściach równych, ale małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ całości majątku. Jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy żyją tylko jego wnuki, oni również są brani pod uwagę przy dziedziczeniu przed rodzicami zmarłego – będą wtedy obdarowani w taki sam sposób, jak byłyby jego dzieci.

Dziedziczenie przez małżonka i rodziców

Rodzice dziedziczą po dziecku tylko wówczas, gdy nie miało ono potomków. W przypadku gdy zmarły nie doczekał się dzieci, ale miał żonę/męża, to spadek należy się małżonkowi oraz jego rodzicom. Małżonek ma wówczas prawo do 50% majątku, a rodzice zmarłego po ¼.

Istnieją czasem takie sytuacje, gdy uprawniony do spadku rodzic nie żyje. Wówczas tę część majątku przejmuje rodzeństwo zmarłego. Z kolei gdy któreś z rodzeństwa nie doczeka otwarcia spadku, dziedziczą jego potomkowie. Małżonek i żyjący rodzic spadkodawcy otrzymują po połowie spadku tylko wtedy, gdy nie żyją dzieci zmarłego, jego rodzeństwo lub ich potomkowie, ewentualnie gdy nigdy ich nie było. Zgodnie z art. 932 kodeksu cywilnego:

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.