Lekarze powinni ponosić realne konsekwencje za nadużycia przy wystawianiu L4. Zwłaszcza w ramach teleporad

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Lekarze powinni ponosić realne konsekwencje za nadużycia przy wystawianiu L4. Zwłaszcza w ramach teleporad

Popularność teleporad spowodowała w latach 2022-2023 prawie 30-procentowy wzrost wystawiania zwolnień lekarskich ze wskazaniem, iż chory powinien leżeć. Eksperci nie mają wątpliwości – lekarze, którzy dopuszczają się nadużyć ws. zwolnień lekarskich, powinni ponieść za to odpowiedzialność zawodową. Mówi się o efektywniejszym egzekwowaniu zakazu wystawiania tzw. L4. Jednak sprawa ich łatwego pozyskiwania przez pacjentów jest dużo bardziej skomplikowana.

Łatwe pozyskiwanie zwolnień lekarskich za sprawą teleporad budzi spore wątpliwości

Od jakiegoś czasu możliwe jest bardzo łatwe uzyskanie zwolnienia lekarskiego na odległość. Wystarczy dodać je „do koszyka” na popularnych portalach. Jednak eksperci mają duże wątpliwości co do tego, czy w takim wypadku mamy jeszcze do czynienia z pełnoprawnym badaniem lekarskim. Oczywistym jest np. brak dogłębnego badania fizykalnego, na które składają się np. opukiwanie, osłuchiwanie czy chociażby zwykłe obejrzenie chorego.

O możliwych konsekwencjach dla lekarzy za niestosowanie się do procedur mówił dla serwisu Prawo.pl Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Lekarz, który wystawia zwolnienia lekarskie bez zachowania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przepisów dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich, naraża się m.in. na odpowiedzialność zawodową oraz karną. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w praktyce, pomimo profesjonalnie sporządzonych raportów oraz jasnych dowodów nadużyć, wobec lekarzy, którzy się takowych dopuszczają, nie są wyciągane odpowiednie konsekwencje. Nad tym problemem, a także nad dalszą formą oraz dostępnością teleporad powinni pochylić się w pierwszej kolejności rządzący.

O problemie szybkich telezwolnień lekarskich mówi się już od jakiegoś czasu

Pomimo tego, że wielu ekspertów optuje za zmianą prawa w zakresie wystawiania zwolnień w ramach teleporad, obecnie przepisy pozwalają lekarzom robić to bez żadnych konsekwencji prawnych. Mówi o tym ustawa o zawodach lekarza i dentysty.

Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Także ZUS i Naczelna Izba Lekarska przez długi czas nie zajmowały się specjalnym traktowaniem zwolnień uzyskiwanych w ramach teleporad. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniali, że pomiędzy zwolnieniem wystawionym w ramach teleporady, a tym uzyskanym na tradycyjnym spotkaniu z pacjentem nie ma żadnej różnicy. Identyczny pogląd wyrażał także rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.