Emerytura dla psa to nie żart. Opiekunowie zwierząt mogą otrzymać wsparcie finansowe, choć raczej niewielkie

Finanse Dołącz do dyskusji
Emerytura dla psa to nie żart. Opiekunowie zwierząt mogą otrzymać wsparcie finansowe, choć raczej niewielkie

Emerytury dla zwierząt, które pracowały w polskich służbach, mają wynagrodzić im wieloletni trud i finansowo odciążyć opiekunów. Przyznawane są zwierzętom po osiągnięciu przez nie „wieku emerytalnego” wynoszącego standardowo 9 lat dla psów i 15 lat dla koni. Na jak wysoką emeryturę mogą liczyć?

Zwierzęta służbowe przechodzą na emeryturę z różnych powodów: z uwagi na ich słaby stan zdrowia nierokujący poprawy (w przypadku trwałej utraty sprawności) albo z powodu braku postępów w szkoleniu. Jako pierwszy z nowych przepisów skorzystał Komik, pies służbowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Emerytura dla psa i konia

Małe psy, ważące do 20 kg, mogą otrzymać maksymalnie 9 zł dziennie emerytury i nie więcej niż 13 zł w okresie zimowym. W przypadku większych psów stawki wynoszą do 13 zł dziennie latem i do 17 zł zimą. Koń może liczyć na wyższe wsparcie, ponieważ w jego przypadku dzienna stawka emerytalna sięga 28 zł. Oczywiście żywienie powinno zostać dostosowane do potrzeb zwierzęcia, czyli zarówno jego wieku i wagi, jak i stanu zdrowia, wysiłku fizycznego itp.

Przepisy w sprawie emerytur dla zwierząt służbowych dotyczą psów i koni, które pracowały w polskich służbach, takich jak np. policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy straż pożarna. Taki mechanizm ma na celu zapewnić im odpowiednie warunki bytowe i jest formą podziękowania zwierzętom za służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Komendant Główny Policji na wniosek opiekunów może zezwolić na objęcie takim samym wsparciem zwierzęta, które odeszły ze służby przed wejściem w życie nowych regulacji.

Dodatkowe wsparcie dla opiekunów zwierząt służbowych

Opiekunowie zwierząt służbowych mogą liczyć na wsparcie finansowe, które ma zapewnić godne warunki utrzymania byłym pracownikom służb mundurowych. Jeśli dotychczasowy opiekun nie jest w stanie zadbać o zwierzę, to może trafić pod opiekę jednostki, w której pracowało, lub odpowiedniej organizacji.

Dodatkowo opiekunowie emerytowanych czworonożnych funkcjonariuszy mają prawo nie tylko do emerytury dla zwierzęcia pozostającego pod ich opieką, ale także do zwrotu kosztów związanych z opieką weterynaryjną. Taka opieka to niejednokrotnie bardzo duże wydatki, które dotychczasowemu opiekunowi może być trudno pokryć z własnej kieszeni.

Najwięcej czworonogów (niecałe 500) w policji to psy patrolowo-tropiące, z czego najpopularniejsze są owczarki niemieckie i owczarki belgijskie malinois. Z kolei najpopularniejsze rasy koni służbowych to rasa śląska i polski koń szlachetny półkrwi.