Zmiany w emeryturach. Znikną groszowe kwoty wypłacane co miesiąc

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (38)
Zmiany w emeryturach. Znikną groszowe kwoty wypłacane co miesiąc

Pojawiły się ramy nowych regulacji dotyczących emerytury bez wymaganego stażu pracy. Zgodnie z założeniami zmianie ma ulec minimalny staż ubezpieczeniowy oraz sposób wypłacania mikroemerytur. Emeryci prawdopodobnie będą musieli również samodzielnie postarać się o ubezpieczenie zdrowotne.

Groszowe emerytury w Polsce

Od kilku lat emerytury w Polsce wypłacane są na zasadach kapitałowych. Oznacza to, że kwota wyliczana jest na podstawie zgromadzonych na koncie ubezpieczonego środków pochodzących z odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne składek. Kwoty są odpowiednio waloryzowane. Aby otrzymać emeryturę minimalną, wynosząca obecnie 1338,44 zł emeryt musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze musi osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Drugim warunkiem jest wykazanie stażu pracy, który obecnie wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Jeżeli w momencie przejścia na emeryturę dana osoba nie posiada wymaganego stażu pracy, ZUS nie wypłaci jej emerytury minimalnej. Taka osoba otrzyma jedynie świadczenie w wysokości wynikającej z wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym. W takiej sytuacji jest obecnie 338 tys. emerytów. Stanowi to około 10 procent wszystkich świadczeń. Z danych ZUS-u najniższa wypłacana emerytura wynosi 0,42 grosze. Zgodnie z szacunkami w najbliższych latach liczba osób w takiej sytuacji ma wzrosnąć do 500 – 600 tysięcy.

Emerytury bez wymaganego stażu pracy. Jakie zmiany czekają emerytów?

Opisane wyżej zasady najprawdopodobniej mają ulec zmianie. Przede wszystkim zmieni się sposób wpłacania zgromadzonych składek. Zebrane środki będą wypłacane jednorazowo lub raz na 12 miesięcy, prawdopodobnie w terminie wypłaty 13 emerytury. Skróceniu ma ulec również staż ubezpieczeniowy. Jak na razie podawane są trzy okresy. 5, 10 lub 15 lat. Takie osoby otrzymywałyby co miesiąc określoną kwotę minimalnej wypłaty. Dla zarabiających minimalne wynagrodzenie w ostatnich 10 latach przed przejściem na emeryturę byłaby to kwota 236 zł miesięcznie dla kobiet i 284 zł dla mężczyzn. Jeżeli dana osoba przepracowałaby 15 lat, kwota ta wynosiłaby 347 zł i 417 zł miesięcznie.

Obok zmiany stażu pracy prawdopodobnie zmieni się również obowiązek dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby bez prawa do wypłaty z ZUS-u będą musiały samodzielnie postarać się o ubezpieczenie np. poprzez dopisanie do ubezpieczenia małżonka.