Tag:

staż pracy

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na znacznie dłuższy urlop wypoczynkowy
Edyta Wara-Wąsowska Praca
Zmiany w emeryturach. Znikną groszowe kwoty wypłacane co miesiąc
Justyna Bieniek Finanse 38 interakcji
Coraz więcej pracowników może liczyć na dodatkowe, niestandardowe urlopy
Edyta Wara-Wąsowska Praca 42 interakcje
Okres prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na podstawie umów cywilnoprawnych liczony do stażu pracy. Jest nowy pomysł
Edyta Wara-Wąsowska Praca 1 interakcja
Jeśli pracownik w trakcie roku kalendarzowego nabędzie prawo do wyższego urlopu, może przysługiwać mu urlop uzupełniający
Joanna Majkowska Praca
Czy umowa zlecenia liczy się do stażu pracy? Sytuacja niestety nie jest jednoznaczna
Paweł Mering Praca 19 interakcji
Posłowie chcą, by czas prowadzenia działalności wliczał się do stażu pracy. Projekt jest już w komisji sejmowej
Patryk Wieczyński Firma 451 interakcji
Rząd chce, by Polakom przestało opłacać się dorabianie na emeryturze
Edyta Wara-Wąsowska Praca 320 interakcji
Staż pracy ma wpływ nie tylko na długość przysługującego ci urlopu, ale także na wiele innych uprawnień pracowniczych
Joanna Majkowska Praca 220 interakcji
Czy umowa zlecenia wpływa na wysokość emerytury z ZUS i czy liczy się do stażu pracy?
Edyta Wara-Wąsowska Praca 360 interakcji
Najniższa emerytura w Polsce to… 2 grosze. Najwyższa – ponad 20 tysięcy złotych
Joanna Buchwałd-Musińska Podatki 27 interakcji
Znani aktorzy i muzycy dostaną na starość głodowe emerytury, ale to nie ZUS jest winny, tylko ci artyści
Rafał Chabasiński Praca 70 interakcji