Kawa za książkę 2019 z Green Caffe Nero, czyli darmowa kawa okiem fiskusa

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (250)
Kawa za książkę 2019 z Green Caffe Nero, czyli darmowa kawa okiem fiskusa

Do sieci kawiarni Green Caffe Nero powróciła akcja kawa za książkę. W jej ramach chętni mogą zostawić w lokalu książkę, a w zamian otrzymać za darmo ulubioną kawę. W świetle przepisów ustawy o VAT będzie to próbka towaru lub prezent o małej wartości.

Kawa za książkę 2019 w Green Caffe Nero

Zasady akcji są proste. Klient przychodzi do kawiarni z książką, wychodzi z kawą. Oddanie książki umożliwia wybór darmowej kawy z pełnej oferty Green Caffe Nero. Dotyczy to także kaw, które są w ofercie specjalnej i w ofercie sezonowej. Akcja obowiązuje na terenie całej Polski, co oznacza, że można wybrać dowolny lokal. Nie można za to przynieść dowolnej książki. Klienci, którzy w ramach akcji będą np. chcieli oddać podręczniki akademickie, szkolne czy zeszyty ćwiczeń będą musieli obejść się smakiem (lub kupić kawę za własne środki). Z akcji wyłączone są też książki, które zawierają treści niezgodne m.in. z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami. Książki nie mogą też zawierać treści naruszających praw osób trzecich czy treści obraźliwych.

Kawa z Green Caffe Nero jako próbka towaru lub prezent o małej wartości

W regulaminie akcji Green Caffe Nero zastrzega, że kawa za książkę 2019 w ramach promocji jest próbką towaru lub prezentem małej wartości i odsyła do ustawy o VAT. Czym zatem różnią się między sobą te dwa pojęcia?

Czym jest próbka towaru w rozumieniu ustawy? To egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Co ważne, próbka towaru ma na celu promocję samego towaru (w tym wypadku kawy). Próbka towaru nie ma na celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy tego towaru. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaspokojenie potrzeb (czyli w tym wypadku: wypicie kawy) jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru. Dodatkowo próbka ma wtedy skłonić odbiorcę do zakupu promowanego towaru (czyli w tym przypadku powrotu do Green Caffe Nero).

Z kolei jeśli chodzi o prezent małej wartości (art. 7 ust. 4), to w rozumieniu ustawy podatnik przekazuje jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W przypadku akcji kawa za książkę 2019 Green Caffe Nero przyjmuje się, że jest to sytuacja z punktu drugiego.

To istotne w tym kontekście, że czynność przekazania próbek towaru i prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tego względu firmy często w ramach podobnych akcji kwalifikują towar właśnie jako próbkę lub prezent o małej wartości.