W górę nie tylko wynagrodzenie minimalne. Wzrosły też grzywny nakładane na nas przez państwo

Prawo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji
W górę nie tylko wynagrodzenie minimalne. Wzrosły też grzywny nakładane na nas przez państwo

O tym, że od 1 lipca 2023 wynagrodzenie minimalne znów idzie w górę wiedzą niemal wszyscy. Z podwyższeniem wypłacanego w Polsce minimum za pracę wiąże się jednak także wzrost innych wskaźników, o czym tak głośno się już nie mówi. Tym samym zalecamy szczególną ostrożność przy składaniu chociażby zeznań podatkowych. Tylko w ciągu roku grzywna za wykroczenie skarbowe wzrosła bowiem aż o 20%.

Nie tylko pensja minimalna rośnie w szaleńczym tempie

Okres rządów Zjednoczonej Prawicy to czas nieustannego podnoszenia pensji minimalnej i to w dość gwałtownym tempie. Potwierdzeniem tego może być fakt, że tylko w tym roku najniższa krajowa wzrasta dwukrotnie. Co więcej, z zapowiedzi z obozu rządzących wynika, że to nie koniec mocnego tąpnięcia przy wynagrodzeniu minimalnym. Wiadomo już bowiem, ile może wynosić pensja minimalna od 1 stycznia 2024 roku.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, że nieustanne podnoszenie najniższej krajowej wpływa także na inne wskaźniki. I nie chodzi tym razem o inflację. Z wysokością wynagrodzenia minimalnego powiązana jest chociażby wysokość grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Wszystko ze względu na fakt, że podstawa grzywny określona w kodeksie karnym skarbowym jest obliczana jako 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei w przypadku przestępstw skarbowych kary są określane stawkami dziennymi. Te mogą wynosić od 10 do nawet 720 takich stawek. Wysokość jednej stawki dziennej określana jest jako 1/30 obowiązującej pensji minimalnej.

Grzywna za wykroczenie skarbowe o 20% wyższa niż przed rokiem

Biorąc pod uwagę przedstawiony mechanizm należy mieć świadomość, że w przypadku wykroczeń lub przestępstw skarbowych ewentualna grzywna może naprawdę mocno uderzyć w portfel zainteresowanego. Od 1 lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi już 360 złotych. Zgodnie z przepisami najwyższa możliwa stawka to aż 20-krotność minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że kara może wynieść nawet 72 000 złotych.

W lipcu 2022 roku powyższe progi wynosiły odpowiednio 301 złotych i 60 200 złotych. Tym samym wzrost grzywien przy wykroczeniach skarbowych wynosi niemal 20% w ciągu roku. Nie lepiej wyglądają wyliczenia dotyczące kar za przestępstwa skarbowe, gdzie grzywny obliczane są według wskaźnika stawek dziennych.

Od soboty minimalna stawka dzienna wynosi 120 złotych, natomiast maksymalna 48 000 złotych. W przełożeniu na konkretne wysokości grzywien najniższe z nich będą wahały się od kwoty 12 000 złotych do 720 000 złotych. Najwyższa możliwa grzywna wyliczana jest jako iloczyn maksymalnej stawki dziennej i 720 stawek, co oznacza, że obecnie sięgnie ona kwoty 33 560 400 złotych.

Grzywna za wykroczenie skarbowe jest karą nakładaną w przypadku chociażby uporczywego niepłacenia podatku, a także w wypadkach mniejszej wagi ocenianych przy czynach karanych surowiej. Za przestępstwa skarbowe uznaje się z kolei między innymi niezłożenie deklaracji podatkowej, zatajenie prawdy co do osiąganych dochodów, a także zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.