Tak Polacy szykują się na emeryturę. Większość omija IKE i PPK, mogą tego żałować

Praca Dołącz do dyskusji
Tak Polacy szykują się na emeryturę. Większość omija IKE i PPK, mogą tego żałować

Rozpoczęcie planowania emerytury we wcześniejszym etapie życia jest kluczowe dla zapewnienia finansowej stabilności w późniejszych latach. Odkładanie środków na emeryturę już od młodego wieku może zapobiec przykrym niespodziankom finansowym, gdy nadejdzie czas na zasłużony odpoczynek. Warto zatem już teraz pomyśleć o swoich finansach na jesień życia. Tak aby móc cieszyć się komfortem i spokojem w przyszłości.

Badanie „Polak Inwestor 2023” wykazało, że głównym motywem inwestowania Polaków jest dążenie do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości finansowej na emeryturze. Takie wnioski płyną zarówno od osób już aktywnie inwestujących, jak i od tych, które jeszcze nie podjęły tego typu działań. W tegorocznym badaniu, którego pomysłodawcą jest iKsync, realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, uczestniczyło ponad 1,1 tys. osób.

IKE większości nie interesuje

Jak poinformowała Newseria, z badanej grupy 74,1 proc. osób już inwestuje. Reszta nie inwestuje, jednak z 25,9 proc. nieinwestujących aż 18,3 proc. chciałoby zacząć inwestować. W grupie nieinwestujących 70 proc. respondentów przyznało, że brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności do inwestowania. W badaniu ankietowani uszeregowali ważność różnych celów inwestycyjnych. Najwyżej oceniono spokojną sytuację finansową na emeryturze, a tuż za nią znalazła się ochrona przed inflacją.

Osoby inwestujące często kierują się własną wiedzą i rozeznaniem rynku (nie korzystają z doradztwa ekspertów); preferują samodzielny zakup aktywów (70 proc. wskazań) i korzystanie z ETF-ów (45 proc.). Wielu Polaków nadal niezbyt chętnie podchodzi do programów emerytalnych takich jak IKE i PPK. Pomimo że skupiamy się na odkładaniu na emeryturę, tylko 39 proc. inwestorów korzysta w tym celu z IKE/IKZE.

Czy Polacy korzystają z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem długoterminowego oszczędzania dla zatrudnionych, realizowanym przy współpracy z podmiotami zatrudniającymi i przy wsparciu państwa. Po kilku latach działania programu w PPK uczestniczy 3,37 mln osób, czyli mniej niż połowa uprawnionych. Największym zainteresowaniem program cieszy się w firmach zatrudniających więcej niż 250 osób.

Z badania „Polak Inwestor” wynika, że blisko 54 proc. inwestorów objętych badaniem uznaje za wartościowe uczestnictwo w PPK, natomiast 11 proc. pytanych twierdzi, że nie zna tego programu. Wśród nieinwestujących prawie 24 proc. nie zna PPK, a około połowa uważa, że lepiej inwestować samodzielnie albo nie uczestniczyć w PPK ze względu na ryzyko zmian w prawie dotyczącym tego programu. Niemniej eksperci często wskazują na duże znaczenie PPK jako elementu portfela inwestycyjnego i podkreślają potencjał programu w kontekście przyszłej emerytury.