Ile kosztuje ślub i jakie dokumenty są potrzebne?

Gorące tematy Codzienne Rodzina Dołącz do dyskusji (275)
Ile kosztuje ślub i jakie dokumenty są potrzebne?

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – przynajmniej obecnie. O ile znalezienie odpowiedniego partnera do spędzenia reszty życia (albo przynajmniej do rozwodu) bywa skomplikowane, o tyle „procedura ślubu” jest dosyć prosta, a do tego niezbyt kosztowna – i o tym będzie traktował poniższy tekst. Ile kosztuje ślub?

W świetle polskiego prawa ważny związek małżeński może być zawarty w dwojaki sposób: przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo w sposób określony przez wewnętrzne prawo kościoła – przy czym ten drugi sposób to w zdecydowanej większości przypadków tzw. ślub konkordatowy, zawierany przed duchownym kościoła katolickiego.

Ślub cywilny czy konkordatowy?

Ślub cywilny zawiera się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa. Może to zatem być miejsce zamieszkania przyszłych małżonków, ale nie jest to wymogiem. Co więcej, obecnie nie jest wymagane, aby ślub musiał odbyć się w siedzibie urzędu, lecz można się zdecydować na dowolne miejsce.

Aby zawrzeć związek małżeński, należy przygotować następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości – do osobistego okazania,
  • pisemne zapewnienie, że nowożeńcy nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – jest ono ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia,
  • wniosek o ślub poza urzędem – jeśli dotyczy,
  • zezwolenie sądu na wstąpienie w związek małżeński – jeśli dotyczy,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Niekiedy wymagane mogą być dodatkowe dokumenty, np. jeśli jeden z małżonków jest cudzoziemcem. Jeśli ślub jest zawierany przed konsulem, tj. poza granicami kraju, wówczas należy również przygotować odpisy aktów urodzenia, a jeżeli któryś z przyszłych małżonków nie po raz pierwszy staje na ślubnym kobiercu, musi wówczas przedstawić dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie poprzedniego związku (np. odpis orzeczenia sądowego o rozwodzie).

W przypadku ślubu konkordatowego należy przedstawić duchownemu zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Ile kosztuje ślub?

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie jest drogie – opłata jest stała i wynosi 84 zł. Jeśli jednak chcemy wziąć ślub poza siedzibą urzędu, wówczas należy uiścić opłatę w wysokości 1 000 zł.

Obecna ustawa o aktach stanu cywilnego dostosowana została do realiów współczesności i zrezygnowano z wymogu przedstawiania odpisów aktu urodzenia, dzięki czemu w kieszeni nupturientów (takie fachowe, prawnicze określenie na nowożeńców) pozostanie 22 zł, które mogłyby być wydane na odpis akt stanu cywilnego. Koszty te jednak będą konieczne, jeśli małżeństwo będzie zawierane przed konsulem.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Oczywiście powyższe koszty to kropla w morzu wydatków związanych zazwyczaj ze ślubem i weselem, ale to już temat na zupełnie inny tekst…

Jeśli masz pytania prawne związane z małżeństwem (nie tylko w zakresie intercyzy), a także we wszelkich innych sprawach, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. ile kosztuje ślub // Pexels