Czy geje/lesbijki mają prawo do zawarcia małżeństwa ? – ważne rozstrzygnięcie ETPCz

Gorące tematy Rodzina Zagranica Dołącz do dyskusji (157)
Czy geje/lesbijki mają prawo do zawarcia małżeństwa ? – ważne rozstrzygnięcie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z dnia 9 czerwca wyrok w sprawie Chapin i Charpentier v. Francja (nr 40183/07) wypowiedział się w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście zawierania małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci. Wyrok Trybunału nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, że…

… jeśli przepisy prawne danego państwa nie przewidują takiej możliwości to małżeństwa jednopłciowego nie można zawrzeć.

Trybunał stwierdził, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie obejmuje prawa do zawarcia małżeństwa przez pary homoseksualne, ani w ramach prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8), ani w ramach prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny (art. 12). Trybunał wskazał przy tym jednoznacznie, że jeśli dany porządek prawny przewiduje, że małżeństwo stanowić może jedynie związek mężczyzny i kobiety to nie stanowi to dyskryminacji par jednopłciowych.

W tym miejscu warto odnieść się do wcześniejszych judykatów w których stwierdzono między innymi, że art. 12 potwierdza naturalną tożsamość małżeństwa, które jest związkiem pomiędzy mężczyzną i kobietą i „nie nakłada na władze Umawiających się Państw obowiązku przyznania parom jednopłciowym dostępu do instytucji małżeństwa” (§ 36, nawiązując do sprawy Gas i Dubois przeciwko Francji, n ° 25951/07, § 66).

Innymi słowy Trybunał wydaje się stać na stanowisku, że prawo do zawarcia małżeństwa nie jest czymś przyrodzonym parom jednopłciowym, ale jest kwestią regulowaną przepisami danego państwa.

Orzeczenie zapewne będzie oceniane różnie, w szczególności przez żywotnie nim zainteresowanych, tym niemniej przesądza o tym, że to dany ustawodawca musi podjąć decyzję o zmianie tej kwestii, nie może być ona natomiast odgórnie narzucona.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników współpracujących z naszym serwisem.