Nic dziwnego, że Polacy wyzbywają się mieszkań. Dramatycznie wzrósł koszt ich utrzymania

Energetyka Inwestowanie Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Nic dziwnego, że Polacy wyzbywają się mieszkań. Dramatycznie wzrósł koszt ich utrzymania

Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w 2024? Od dwóch lat Polacy odczuwają wyraźne skutki rosnącej inflacji, która ma bezpośredni wpływ na koszty utrzymania domów i mieszkań.

Eksperci z portalu Rynek Pierwotny przeanalizowali zmiany tych kosztów od marca 2022 r. do marca 2024 r., biorąc pod uwagę zarówno ceny nośników energii, jak i ogólne koszty użytkowania nieruchomości. Ta dwuletnia perspektywa pozwala zobaczyć, że i jak intensywnie zmieniała się sytuacja od początku kryzysu energetycznego wiosną 2022 roku.

Mówiąc krótko – mieszkania stały się drogie w utrzymaniu

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na koszty utrzymania mieszkań i domów są zapowiadane na lipiec podwyżki cen energii elektrycznej i gazu. Niemniej jednak, analiza ekspertów pokazuje, że roczna dynamika wzrostu kosztów użytkowania nieruchomości oraz cen nośników energii od marca 2023 r. do marca 2024 r. wyniosła 13%, co nie jest tak dramatycznym wzrostem w porównaniu do poprzednich lat. Jednakże, w ujęciu dwuletnim inflacja mieszkaniowa osiągnęła aż 21%, co już stanowi poważne obciążenie dla budżetów domowych.

Na uwagę zasługują przede wszystkim usługi kanalizacyjne, które w ciągu roku podrożały o 9,7%, oraz usługi związane z zaopatrywaniem w wodę, które wzrosły o 9,. Z kolei opał, który w ujęciu rocznym taniał o 16,1%, w perspektywie dwuletniej podrożał jedynie o 11%, co jest relatywnie niewielkim wzrostem. Najbardziej drastyczną zmianę odnotowano w przypadku energii cieplnej, która według danych GUS podrożała o 51,3% w ciągu dwóch lat, z czego 40,7% wzrostu przypadło na okres od marca 2022 r. do marca 2023 r. To astronomiczne zwiększenie kosztów ciepła sieciowego podkreśla problem wysokiej energochłonności wielu starszych budynków.

Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w 2024

Wzrost kosztów mieszkaniowych nie ogranicza się jedynie do energii cieplnej. Wzrastające ceny za wywóz śmieci (10,8%) i inne podstawowe usługi komunalne również stanowią znaczne obciążenie dla mieszkańców. Te zmiany pokazują, jak różnorodne i złożone są czynniki wpływające na koszty utrzymania nieruchomości w Polsce, co przecież warunkuje też zachowania inwestycyjne na rynku. Już od pewnego czasu słyszymy, że coraz więcej mieszkań zaczyna być wystawianych na sprzedaż. Nie wiedzie się też rentierom, rynek najmu podupada.

Eksperci wskazują, że tak znaczące wzrosty kosztów mogą prowadzić do długoterminowych problemów społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza w kontekście nierównomiernego wzrostu płac w stosunku do rosnących wydatków. Rodziny, zwłaszcza te o niższych dochodach, mogą borykać się z coraz większymi trudnościami w pokrywaniu podstawowych kosztów związanych z utrzymaniem swoich domów.

Wzrost kosztów mieszkaniowych o 21% w ciągu dwóch lat to wyzwanie dla wielu polskich gospodarstw domowych. Przy dalszym wzroście cen energii i usług komunalnych, konieczne będą skuteczne strategie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i rządowym, aby złagodzić negatywne skutki tej tendencji.