Intercyza nie zawsze poskutkuje rozdzielnością majątkową małżonków. Czasem skutek może być wręcz odwrotny

Prawo Dołącz do dyskusji (1)
Intercyza nie zawsze poskutkuje rozdzielnością majątkową małżonków. Czasem skutek może być wręcz odwrotny

Czy warto podpisać intercyzę? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się z pewnością wszyscy mający wkrótce zawrzeć związek małżeński. A jeśli nie wszyscy, to z pewnością ci, którzy kierują się w swoim życiu pragmatycznym myśleniem. Czym właściwie jest intercyza i dlaczego warto ją podpisać? 

Rośnie liczba rozwodów. Coraz więcej spraw rozwodowych trafia do sądów. Postępowaniom rozwodowym towarzyszą również postępowania działowe, które bardzo często ciągną się latami. Co zrobić, aby w razie najgorszego uniknąć długoletniego oczekiwania związanego z przeprowadzeniem podziału majątku?

Nie chciałbym, aby zabrzmiało to cynicznie, czy też kpiąco, ale mam wrażenie, że nadmierna wiara w treść słów przysięgi małżeńskiej – że nie opuszczę cię, aż do śmierci bardzo często dostarcza wielu problemów. Sam znam jednego adwokata, który następnego dnia po ślubie zaprowadził małżonkę do notariusza. Akurat w tym przypadku nie rozpatrywałbym tak daleko idącej przezorności jako wady.

Wspólnota majątkowa małżonków a intercyza – czy warto ją podpisać?

Aby możliwie najprościej wytłumaczyć zagadnienia związane z podziałem majątku małżonków konieczne będzie objaśnienie podstawowych pojęć. W pierwszej kolejności – czym jest wspólnota majątkowa pomiędzy małżonkami. Powstaje ona w momencie wstąpienia w związek małżeński. Oznacza, że od tego momentu do wspólnego majątku obojga małżonków będą wchodziły wszelkie dobra materialne, które małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa. Co jednak jeśli małżonkowie nawet po zawarciu małżeństwa chcą samodzielnie decydować o swoim majątku?

Rozwiązaniem jest wspomniana wyżej intercyza. Jej podpisanie powoduje zmianę ustroju majątkowego małżonków. Co do zasady – intercyza – oznacza ustanowienie rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji każdy z małżonków będzie dysponował odrębnym majątkiem.

Jednak intercyza nie zawsze będzie stanowiła o rozdzielności majątkowej małżonków. Może bowiem zostać skonstruowana w taki sposób, że:

  • doprowadzi do rozszerzenia wspólności majątkowej – tj. do majątku wspólnego małżonków dołączone zostaną składniki, które wchodziły uprzednio do ich majątków osobistych;
  • ustalony zostanie podział z wyrównaniem dorobków – oznacza to, że małżonek o mniejszym dorobku w momencie zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej będzie mógł domagać się od współmałżonka wyrównania dorobku;
  • ograniczy wspólność majątkową – czyli najpopularniejsze rozwiązanie opisane powyżej.

Intercyza a dziedziczenie – jaki ma wpływ na kwestie spadkowe?

Co do zasady intercyza nie ma większego wpływu na kwestie związane z dziedziczeniem. Niezależnie od istnienia rozdzielności majątkowej małżonek będzie znajdował się w pierwszej grupie spadkobierców ustawowych. W rzeczywistości zależna będzie od niej kwestia wielkości udziałów, w poszczególnych składnikach majątku jakie będą przysługiwać pozostałemu przy życiu małżonkowi.

Śmierć drugiego małżonka oznacza ustanie dotychczasowo obowiązującej wspólności majątkowej. Następuje podział majątku małżonków na dwie – najcześciej – równe części. Jedna z nich to własność żyjącego małżonka. Natomiast druga podlega dziedziczeniu – a zatem część majątku zmarłego, która podlega dziedziczeniu również trafi do majątku drugiego małżonka.

Inaczej zaś w sytuacji, gdy pomiędzy stronami została zawarta umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wówczas dziedziczeniu podlegałby majątek osobisty zmarłego małżonka. Tym samym, intercyza nie sprawia więc, że współmałżonek traci prawo do spadku. Zastosowanie znajdują te same zasady dziedziczenia co w przypadku istnienia wspólności majątkowej.