Inwestowanie w akcje vs ETF – podobieństwa i różnice

Biznes Technologie Dołącz do dyskusji
Inwestowanie w akcje vs ETF – podobieństwa i różnice

Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja na razie nie ma zamiaru hamować, osoby, które mają odłożone pewne oszczędności coraz częściej planują je zainwestować. W przeciwnym razie czeka je nieunikniona utrata wartości. Na rynku dostępnych jest wiele instrumentów, w które można ulokować kapitał. Pośród nich są akcje i ETF-y. Co je łączy, a co różni i w które z nich najlepiej zainwestować?

Jak inwestować w akcje?

Jeszcze do niedawna inwestorzy, którzy chcieli lokować kapitał długoterminowo, najczęściej decydowali się na zakup akcji. Od jakiegoś czasu bardzo popularnym rozwiązaniem w takim przypadku jest również dołączenie do portfela inwestycyjnego ETF-ów. Są to dwie zupełnie rożne kategorie instrumentów.

Żeby zainwestować w akcje czy ETF-y, należy posiadać konto maklerskie, aby wybrać najlepsze z nich możemy skorzystać np. z tego rankingu. Obecnie można założyć je online, więc jeśli ktoś jeszcze takiego konta nie posiada, bez problemu może założyć je bez wychodzenia z domu. Później wystarczy wpłacić kapitał i dokonać odpowiednich transakcji.

Jak można zainwestować w akcje? Są to papiery wartościowe, które potwierdzają udział w kapitale spółki. Z tego względu w pierwszej kolejności powinniśmy wybrać spółkę, w jaką chcemy zainwestować.

Swoje decyzje inwestycyjne najlepiej jest opierać na dogłębnej analizie danych. Do sposobów stosowanych przez inwestorów należą przede wszystkim analizy techniczna i fundamentalna. Pierwsza z nich opiera się na obserwacji i wyciąganiu wniosków ze zmiany notowań, natomiast druga na fundamentalnych danych pochodzących ze spółki.

Jeśli już wybierzemy w jakie akcje chcemy zainwestować, musimy znaleźć je przeglądając ofertę naszego biura czy też domu maklerskiego. W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o tym, żeby przy zakładaniu rachunku dokładnie sprawdzić do jakich instrumentów daje on dostęp. Im szersza oferta, tym lepiej. Zwłaszcza, jeśli zależy nam na tym, aby swój portfel odpowiednio zdywersyfikować.

Szczególną uwagę na ofertę domów maklerskich powinniśmy zwrócić wtedy, kiedy planujemy inwestować w akcje zagraniczne. Dostęp do nich dają bowiem jeszcze nie wszystkie rachunki.

Po znalezieniu wybranego instrumentu, aby dokonać interesującej nas transakcji, wystarczy wpisać określone parametry w formularzu zlecenia. Następnie pozostaje czekać na to, aż zlecenie zostanie zrealizowane.

Inwestując w akcje inwestor sam musi podejmować decyzję nie tylko co do tego, kiedy je kupić, ale także kiedy je sprzedać. Dlatego też na bieżąco powinien monitorować rynek,  notowania oraz sytuację spółek z portfela.

Jak inwestować w ETF-y?

Świetną alternatywą dla inwestowania w akcje jest zakup funduszy ETF. Są to otwarte fundusze inwestycyjne, które wyróżniają się tym, że podobnie jak akcje, czy też inne papiery wartościowe, są notowane na giełdzie. Stąd też pochodzi ich nazwa. ETF to skrót od angielskiego pojęcia Exchange Traded Fund. Dosłownie można tłumaczyć je jako fundusz giełdowy.

ETF-y odzwierciedlają notowania innych instrumentów. Mogą być nimi indeksy giełdowe, koszyki akcji, obligacje czy też surowce. Aktywa, na jakich opiera się portfel są dobierane przez zarządzającego. On też następnie nimi obraca, aby osiągnąć jak najwyższy zysk. Zadaniem inwestora jest jedynie przekazać kapitał, w ramach którego będzie właścicielem udziałów.

W przypadku ETF-ów, możemy inwestować zarówno w instrumenty krajowe, jak i zagraniczne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce ich oferta jest jeszcze uboga. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są dostępne jedynie takie fundusze, które odzwierciedlają zachowanie wybranych indeksów giełdowych.

W przypadku giełd zagranicznych można znaleźć również takie ETF-y, które posiadają w portfelu obligacje, ropę, złoto, kryptowaluty i inne aktywa. Nie wszystkie konta maklerskie dają do nich dostęp, co na pewno warto brać pod uwagę jeszcze zanim takie założymy.

Jeśli mamy już odpowiedni rachunek i wiemy w jaki instrument chcemy zainwestować, sam zakup ETF będzie wyglądał analogicznie do zakupu akcji. Tyle tylko, że po jego realizacji nie będziemy musieli martwić się już o kwestie zarządzania. Tym zajmuje się zarządzający, którym w przypadku ETF jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odpowiadające za ich emisję.

Jakie są między nimi podobieństwa?

Chociaż akcje i ETF-y to dwie zupełnie różne kategorie instrumentów, istnieje między nimi wiele podobieństw, co w wielu przypadkach utrudnia inwestorom podjęcie decyzji co do tego, w które z nich zainwestować.

Do najważniejszych podobieństw, jakie można zauważyć między tymi instrumentami należy to, że zarówno jedne, jak i drugie są notowane na giełdzie, a więc podlegają pod obrót publiczny (istnieją także akcje niepubliczne, natomiast te charakteryzują się niską płynnością i przez wielu inwestorów w ogóle nie są brane pod uwagę).

Oba rodzaje wspomnianych instrumentów dają oczywiście możliwość generowania zysku. Zarabiać możemy na rosnących cenach akcji lub jednostek ETF, oraz na wypłacanych przez spółki dywidendach. Aby te ostatnie mogły być wypłacane, spółki zwykle muszą osiągać dodatni wynik finansowy.

Każdy zysk, czy to od akcji czy ETF-ów, jest opodatkowany. Warto jednak zaznaczyć, że jest tak w przypadku większości inwestycji.

Oba rodzaje instrumentów dają możliwość podjęcia inwestycji krótko- albo długoterminowej. Z reguły jednak inwestorzy lokują w nie kapitał przynajmniej na okres kilku lat, co sprawia, że chwilowe wahania notowań, nie mają dla nich większego znaczenia. Patrzą oni na to, jaki zwrot osiągają długoterminowo.

Podsumowując, akcje i ETF-y są do siebie podobne ze względu na to, że:

  • oba rodzaje instrumentów są notowane na giełdzie,
  • są przedmiotem obrotu,
  • generują strumień dochodów in. dywidendy,
  • wygenerowane z nich zyski podlegają opodatkowaniu,
  • mogą służyć inwestorowi jako depozyt zabezpieczający,
  • można handlować na nich krótko- oraz długoterminowo, chociaż inwestycje są raczej postrzegane jako takie o długim horyzoncie czasowym,
  • wyróżniają się wysoką płynnością.

Sporo jest jednak też różnic

Analizując działanie akcji i ETF-ów, można zauważyć, że jest między nimi również bardzo wiele różnic. Jedną z najważniejszych jest to, że fundusze nie są zarządzane bezpośrednio przez kupującego, a przez zarządzającego, którym tak jak już wspomnieliśmy jest ich emitent, czyli wybrane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Zarządzający ETF-ami z reguły mają bardzo duże doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu są w stanie dokonywać takich decyzji, które pozwalają osiągać z danego portfela jak najwyższą stopę zwrotu. Kiedy inwestor dokonuje zakupu akcji, musi zarządzać swoim portfelem sam. Z jednej strony ma większą kontrolę, natomiast z drugiej strony musi poświęcić temu o wiele więcej uwagi.

Ogromną różnicę z punktu widzenia inwestora stanowi również to, że ETF-y w przeciwieństwie do akcji dywersyfikują ryzyko. Ich portfele są z reguły bardzo złożone. Znajdują się w nich różne klasy aktywów, a często także instrumenty zabezpieczające.

Oczywiście w przypadku inwestowania w akcje inwestor również ma możliwość dywersyfikowania ryzyka, natomiast musi dokonywać tego na własną rękę.

Co jeszcze różni te instrumenty?

  • W przypadku ETF-ów inwestor musi nastawić się na wyższe opłaty za zarządzanie.
  • ETFy w przeciwieństwie do akcji mogą dawać możliwość zarabiania na spadkach. Mowa o ETF-ach typu inverse.
  • W przypadku warszawskiego parkietu, oferta akcji jest o wiele szersza.

W które z nich i gdzie najlepiej zainwestować?

To w jakie instrumenty najlepiej zainwestować tak naprawdę zależy od tego, jakie oczekiwania ma dany inwestor, a także czy rozumie działanie rynku i jest w stanie zarządzać swoim portfelem samemu.

Jeśli tak jest, spokojnie może pomyśleć o tym, żeby dołożyć do niego także akcje. Jeśli jednak nie do końca wie, jakie mechanizmy rządzą rynkiem, a także jak dokonywać jego analizy, być może lepszym rozwiązaniem będzie kupienie ETF-ów.

Dla tych inwestorów, którzy mają dylemat w jakie instrumenty zainwestować swój kapitał, dobrą informacją będzie to, że najlepsi brokerzy mają w swojej ofercie zarówno jedne, jak i drugie instrumenty, co daje możliwość ich zakupu z poziomu jednego rachunku. Mowa tutaj m.in. o najpopularniejszych na naszym rynku brokerach XTB oraz TMS.

To polskie domy maklerskie, które wyróżniają się nie tylko szeroką ofertą, ale również niskimi kosztami transakcyjnymi, dając inwestorom możliwość składania zleceń nawet z całkowicie zerową prowizją. Potwierdzają to zarówno pozytywne opinie o XTB, jak i pozytywne opinie o TMS.

Materiał partnera Bezprawnika: Giełdo Mania