Jak dostać dopłatę do węgla i kiedy ruszy program wsparcia?

Codzienne Dołącz do dyskusji
Jak dostać dopłatę do węgla i kiedy ruszy program wsparcia?

Zapowiedziany przez rząd program wsparcia ma pomóc Polakom, których często nie stać na opał z uwagi na galopujące ceny. Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm i znajduje się już na końcu procesu legislacyjnego. Jak dostać dopłatę do węgla i kiedy ruszy program wsparcia?

Jak dostać dopłatę do węgla?

Ustawa zakładająca dopłaty do zakupu węgla na opał została uchwalona przez Sejm, a następnie przeszła przez Senat. Ten dodał do niej 7 poprawek, zwracając ustawę do Sejmu, ale są to poprawki raczej kosmetyczne i nie odnoszące się do istoty wsparcia. Nie rozwiązano na przykład problemu dopłat do peletu, tj. dopłat do paliwa przeznaczonego do kotłów na biomasę. A szkoda, bo kotły na pelet drzewny objęte były wsparciem z programu „Czyste powietrze”, zaś ich właściciele zostali pominięci.

Wracając więc do ustawy zakładającej dopłaty, której treść się już raczej za wiele nie zmieni, warto w ogóle wyjaśnić, jak dostać dopłatę do węgla. Czy trzeba składać jakiś specjalny wniosek, wymagający na przykład wykazania niskich dochodów?

Okazuje się, że „ciężar” obsługi programu przeniesiono na przedsiębiorców. To wobec nich nakłada się ograniczenia dotyczące ceny zakupu (która nie może przekroczyć kwoty 996,60 zł brutto). Różnicę pomiędzy ceną rynkową a ceną zakupu po ograniczonej ustawowo cenie zwraca się przedsiębiorcy.

Czy kupujący może całkowicie zapomnieć o regulacjach i swobodnie kupować dowolną ilość węgla po ograniczonej cenie? Niestety nie. Po pierwsze, opał, który podlega zakupowi w obniżonej cenie, to jedynie

węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

Gospodarstwo domowe, które skorzystać może ze wsparcia, musi być obsługiwane przez określone źródła ciepła.

Kiedy ruszy program wsparcia zakupu węgla?

Chodzi o: kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku budynków wielolokalowych, prawo zakupu opału w obniżonej cenie ma m. in. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Warto pamiętać o ograniczeniu ilościowym: maksymalnie 3 tony opału na gospodarstwo domowe. Sprzedawca, wystawiając fakturę, musi wskazać w niej wartość obniżoną ceny węgla.

Są też pewne obowiązki po stronie kupujących. Osoba chcąca kupić tańszy opał, ma obowiązek złożyć:

  • oświadczenie o ilości paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego;
  • deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składaną na potrzeby
    centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została
    złożona w postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem (albo kopię/potwierdzenie wpływu, jeżeli złożono ją w formie papierowej);
  • inny dokument wydany przez urząd albo właściciela lub zarządcę, z którego wynika, że pod adresem gospodarstwa domowego jest zlokalizowane źródło spalania paliw. A dodatkowo powyższe w formie kopii.

Podobne oświadczenia złożyć musi wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Warto pamiętać, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

Sam program wsparcia, według tego, co mówił rzecznik rządu Piotr Muller na antenie „Radia Plus”, ma ruszyć już w sierpniu.