Jak pomóc Ukrainie z Polski? Organizacje humanitarne rozpoczęły szereg zbiórek

Codzienne Społeczeństwo Zagranica Dołącz do dyskusji (1755)
Jak pomóc Ukrainie z Polski? Organizacje humanitarne rozpoczęły szereg zbiórek

Rosyjska inwazja na naszego wschodniego sąsiada wielu z nas nasuwa pytanie: jak pomóc Ukrainie? Zwykły Kowalski nie wyśle przecież nikomu broni i amunicji. Organizacje humanitarne już jednak rozpoczęły zbiórki na rzecz Ukrainy i spodziewanego napływu uchodźców.

Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, jak pomóc Ukrainie, to powinien pomyśleć o wpłacie na którąś ze zbiórek

Za wschodnią granicą Polski toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę, z pogwałceniem wszelkich reguł prawa międzynarodowego. Teraz znowu przypuściła inwazję, dużo bardziej zmasowaną niż w 2014 r. Poszczególne państwa zastanawiają się nad sankcjami, czy sposobami udzielenia wsparcia napadniętemu. Zwykły obywatel nie wyśle jednak ani broni, ani amunicji. W takim razie jak pomóc Ukrainie z Polski?

Odpowiedź na to pytanie stanowią zbiórki rozpoczęte przez poszczególne organizacje humanitarne. Natychmiast zareagował na przykład Polski Czerwony Krzyż. Pieniądze ze zorganizowanej zbiórki trafią w przypadku w pierwszej kolejności na zabezpieczenie priorytetowych potrzeb, między innymi na zakup żywności i materiałów opatrunkowych.

Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia

Wpłaty na rzecz PCK z przeznaczeniem pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”.

Szczegóły dotyczące działań Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z inwazją na Ukrainę można znaleźć na stronie internetowej organizacji, pod adresem pck.pl/na-pomoc-ukrainie.

Kolejną organizacją zamierzającą wesprzeć Ukrainę jest Caritas. W tym przypadku już teraz zdecydowano o przekazaniu 100 tys. złotych na rzecz naszego wschodniego sąsiada. Środki te przekaże Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego. Ponadto organizacja ogłosiła zbiórkę, pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”.

Wojska rosyjskie wkraczające do Ukrainy, ostrzał przedszkoli, szkół i domów w Donbasie – takie doniesienia o eskalacji napięcia niosą konieczność natychmiastowej reakcji. Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej

Polskie organizacje humanitarne przyjmują tradycyjne przelewy, korzystają także z wygodnych płatności online i internetowych platform do zbiórek

Specjalny formularz wpłaty dostępny jest na stronie caritas.pl. Można również dokonać bezpośredniego przelewu na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem „UKRAINA”.

Zbiórkę na rzecz Ukrainy organizuje także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Podobnie jak w przypadku Caritas, środki można wpłacić online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://pcpm.org.pl/ukraina. Można również dokonać bezpośredniej wpłaty na rachunek o numerze  18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Pomóc Ukrainie można także za pośrednictwem działań Polskiej Akcji Humanitarnej.

W związku z wojną w Ukrainie apelujemy o pilne wsparcie! Będziemy zapewniać pomoc natychmiastową/bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów. Nasze wsparcie obejmie osoby poszkodowane w wyniku konfliktu, włączając przemieszczające się wewnątrz kraju oraz uchodźczynie i uchodźców przyjeżdżających do Polski. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, na bieżąco monitorujemy potrzeby na miejscu. Będziemy Was informować o kolejnych działaniach.

PAH odsyła darczyńców do zorganizowanej 1 lutego zbiórki na rzecz mieszkańców wschodniej Ukrainy. Można się jednak domyślać, że pieniądze trafią do potrzebujących na terenie całego kraju. Zbiórka organizowana jest na platformie siepomaga.pl.

Kolejną zbiórkę organizuje fundacja Pomagam.pl, organizowaną pod hasłem Solidarni z Ukrainą. W tym przypadku najprościej wybrać bezpieczne płatności online na stronie internetowej https://pomagam.pl/solidarnizukraina. Pieniądze z tej konkretnej zbiórki trafią do ukraińskich organizacji humanitarnych. Zdaniem fundacji, „osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach”.

Aktualizacja: pojawiają się nowe zbiórki. Każda z nich stanowi kolejną możliwość, by pomóc Ukrainie

Można także wspomnieć o zbiórce organizowanej przez Fundację To się uda. Ponownie, organizowanej w formie internetowej dostępnej pod adresem zrzutka.pl/razemdlaukrainy. Zebrane w ten sposób środki trafią do organizacji, które aktywnie pomagają poszkodowanym w konflikcie: Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Dla Wolności, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Uniters, Fundacja Cor Ignis.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce organizuje kolejną zbiórkę na platformie siepomaga.pl, dostępnej pod adresem siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy. Program Wiosek Dziecięcych działa u naszego wschodniego sąsiada od ponad 20 lat. Celem tej konkretnej akcji jest pilna pomoc dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych na Ukrainie.

Pracownicy SOS Ukraina przewidują, że 16 tys. z nich wkrótce będzie potrzebowało natychmiastowego wsparcia związanego ze znalezieniem bezpiecznego schronienia, organizacją transportu, pomocą żywnościową, medyczną i psychologiczną