Już nigdy więcej listonosz nie przyniesie ci listu z Urzędu Skarbowego. Czy to łza w twoim oku?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Już nigdy więcej listonosz nie przyniesie ci listu z Urzędu Skarbowego. Czy to łza w twoim oku?

Wraz z wejściem w życie zmian, które miały miejsce 23 czerwca 2023 roku, nowe obowiązki oraz możliwości zostały narzucone spółkom, fundacjom oraz stowarzyszeniom. Z dniem tym korzystanie z systemu e-Urząd Skarbowy stało się obowiązkowe dla tych podmiotów.

Jeśli znacie uczucie odbierania awizo z urzędu skarbowego, gdy trzęsą wam się ręce, nogi i reszta ciała, a kolejka ciągnie się aż na ulicę, to delektujcie się tymi chwilami, bo właśnie odchodzą do lamusa.Platforma wprowadzona w 2022 roku oznacza znaczący postęp w komunikacji z urzędem skarbowym, elminując konieczność używania papierowych dokumentów oraz usprawniając znacząco komunikację.

Zmiany korzystne dla wszystkich

Podmioty takie jak spółki prawa handlowego, a nawet fundacje i stowarzyszenia, mogą teraz korzystać z tego narzędzia, które wcześniej było dostępne tylko dla osób fizycznych. Mówimy tu o licznych korzyściach, w tym o możliwości szybkiego uzyskania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Dzięki możliwości komunikacji z Krajową Administracją Skarbową, mogą one także efektywniej zarządzać swoimi obowiązkami podatkowymi, zgłaszając błędy w dokumentacji czy komunikując się z urzędem w przypadku kontroli. Elektroniczny obieg informacji sprawia, że wszelkie dokumenty można otrzymać nawet tego samego dnia, co znacząco przyspiesza wszelkie procesy – komentuje Piotr Juszczyk z InFaktu.

Nie można jednak zapomnieć, że to osoby fizyczne, takie jak pracownicy czy członkowie zarządu, korzystają z platformy w imieniu swojej instytucji, po uzyskaniu stosownego upoważnienia. Kluczowe jest, aby osoba upoważniona posiadała numer PESEL, co jest warunkiem koniecznym do uwierzytelnienia i uzyskania dostępu do systemu. Choć system wniósł wiele udogodnień, wprowadzenie go wiązało się także z koniecznością dostosowania się do nowych regulacji. Podmioty te musiały wyrazić zgodę na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej.

Krokiem naprzód jest eliminacja konieczności obsługi papierowej korespondencji, co nie tylko jest ekologicznym (choć akurat nasze państwo nie jest jeszcze na tym punkcie równie „wrażliwe”, co prywatne przedsięwzięcia) rozwiązaniem, ale też sprzyja efektywności i dynamice procesów biurokratycznych. Bardziej przekonuje mnie argument o przyspieszeniu pewnych procesów na linii podatnik-urząd, zmniejszenie kosztów i brak konieczności polegania na Poczcie Polskiej, która jaka jest, każdy widzi.