ZUS udostępnił specjalny kalkulator. Pomoże w dopełnieniu nowego obowiązku dotyczącego składki zdrowotnej

Firma Dołącz do dyskusji
ZUS udostępnił specjalny kalkulator. Pomoże w dopełnieniu nowego obowiązku dotyczącego składki zdrowotnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od jakiegoś czasu przygotowuje różnego rodzaju kalkulatory i inne narzędzia, ułatwiające przedsiębiorcom (i nie tylko) dokonywanie różnego rodzaju obliczeń. Teraz pojawił się kalkulator ZUS do obliczania składki zdrowotnej.

Kalkulator ZUS do obliczania składki zdrowotnej

Przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu mocno wpłynęły przede wszystkim na przedsiębiorców. Jedna z najistotniejszych zmian obejmowała zasady płacenia i rozliczania składki zdrowotnej (choć należy zaznaczyć, że zmiany w składce zdrowotnej dotknęły nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą). Nowe przepisy sprawiły, że zniknęła możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki zdrowotnej zapłaconej w danym roku kalendarzowym. Tym samym wzrosły obciążenia z tytułu składki zdrowotnej.

Teraz konieczne jest roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Służy ono ustaleniu składki zdrowotnej za dany rok na podstawie osiągniętych przychodów/dochodów. Takiego rozliczenia płatnicy składek będą dokonywali po raz pierwszy. Do przeprowadzenia rozliczenia są zobowiązani płatnicy składek, którzy w 2022 r. jako formę opodatkowania wybrali podatek według skali, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, będzie to ZUS DRA (blok XII). Jeśli płatnik składek opłaca składki również za inne osoby (czyli zleceniobiorców lub pracowników), to rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dokonuje w ZUS RCA (blok III.F). Co istotne, nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywać od 1 maja 2023 r. Dokumenty z rocznym rozliczeniem należy natomiast złożyć do 22 maja 2023 r.

Aby ułatwić przedsiębiorcom zadanie, powstał kalkulator ZUS do obliczania składki zdrowotnej – a dokładniej, do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kalkulator umożliwia zarówno wyliczenie rocznej podstawy wymiaru i składki dla osób prowadzących jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych i płacących pełne składki ZUS, jak i płatnikom, którzy korzystają z ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS czy małego ZUS plus.

Kalkulator pomoże dowiedzieć się, czy przedsiębiorcy przysługuje nadpłata

Kalkulator (dostępny na tej stronie) jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wybrać rok, którego dotyczy rozliczenie roczne, formę opodatkowania, podać kwotę dochodu/przychodu, liczbę miesięcy, w których przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz kwotę podatku należnego (chociaż dotyczy to wyłącznie płatników płacących podatek według skali i w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności stosowali obniżenie składki do wysokości zaliczki). Kalkulator ZUS do obliczania składki zdrowotnej pomoże przedsiębiorcy ustalić, czy ma niedopłatę z tytułu składki zdrowotnej, czy też może wręcz przeciwnie – i należy mu się zwrot nadpłaconej składki. Należy przy tym pamiętać, że ewentualną niedopłatę należy uiścić do 22 maja – razem ze składką za kwiecień 2023 r.