Kara za niezgłoszenie nabycia spadku

Podatki Dołącz do dyskusji
Kara za niezgłoszenie nabycia spadku

Jaka jest kara za niezgłoszenie nabycia spadku? Pod tym nieoptymistycznie brzmiącym pytaniem kryje się znany obowiązek dokonania zgłoszenia faktu nabycia spadku do urzędu skarbowego. Co stanie się jeżeli tego nie dokonamy?

Kara za niezgłoszenie nabycia spadku

Spadkobierca, który nabył spadek czy to w drodze dziedziczenia ustawowego, czy testamentowego ma obowiązek zgłosić jego nabycie fiskusowi. Jeżeli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadku i darowizn spadkobierca powinien w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku zgłosić ten fakt w urzędzie w celu uzyskania prawa do zwolnienia od podatku. Zgodnie z przepisami, otrzymanie spadku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Wynosi on od 7 do 20 procent wartości otrzymanego majątku (wysokość zależna jest grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca). Aby uniknąć płacenia tej należności, należy dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy. Zgłoszenie odbywa się na właściwej deklaracji SD-Z2. Przeoczenie tego terminu nie jest zagrożone żadną sankcją karnoskarbową, a skutkuje jedynie utratą przedmiotowego zwolnienia i opodatkowaniem nabycia spadku na zasadach ogólnych, wskazanych powyżej.

Podatek od spadku — zwolnienie

Co ważne 6-miesięczny termin liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Po wydaniu postanowienia sąd, a w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz przesyła taką informację do właściwego urzędu skarbowego. Fiskus jest więc w posiadaniu informacji, kto nabył spadek i może z tego faktu wyciągnąć konsekwencje. Ma na to jednak tylko trzy lata. Jeśli przegapi ten termin, podatek od niezgłoszonego spadku ulega przedawnieniu, a urząd nie może karać podatnika za swoją nieuwagę. Jeżeli liczymy na taki przebieg zdarzeń, niestety możemy się przeliczyć. Tego typu sytuacje należą do rzadkości i są dość ryzykowne. Dużo korzystniejsze jest pilnowanie terminu, zwłaszcza że gwarantuje to niezapłacenie podatku. Warto pamiętać, że jeżeli przegapimy termin, obok żądania zapłaty podatku, urząd będzie mógł żądać od nas również odsetek za zwłok, a to jeszcze bardziej zwiększy należną kwotę.