ecommerce Prawo Zakupy

Kiedy konsument nie może zwrócić towaru zakupionego w sklepie internetowym?

Dominika Dynkowska
18.04.2023
Kiedy konsument nie może zwrócić towaru zakupionego w sklepie internetowym?

Zakupy przez Internet to obecnie powszechna praktyka. Przeważnie można zwrócić towar do sklepu w określonym czasie. Jednakże istnieją sytuacje, gdy nie jest to możliwe.

Kiedy nie można zwrócić towaru zakupionego przez Internet?

Są przypadki, gdy zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym bądź poza lokalem przedsiębiorcy nie jest możliwy. Bywa tak między innymi, kiedy przedmiotem świadczenia:

 • jest dostarczanie dzienników, czasopism itd., oprócz umowy o prenumeratę,
 • są nagrania dźwiękowe, wizualne bądź programy komputerowe wysyłane w zapieczętowanym opakowaniu, które było otworzone po dostarczeniu,
 • są napoje alkoholowe – ich cena została uzgodniona podczas zawierania umowy sprzedaży, lecz mogą być one dostarczone po 30 dniach, a ich wartość zależy od wahań rynkowych,
 • są rzeczy, jakie po dostarczeniu pozostają nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami,
 • są rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić z różnych przyczyn, na przykład ze względów higienicznych,
 • są rzeczy, które szybko się psują, z krótkim terminem przydatności do spożycia,
 • są rzeczy wyprodukowane zgodnie z wolą konsumenta.

Poza tym nie można odstąpić od umowy, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę, na którą zgodził się konsument, będąc poinformowany o tym, że nie będzie miał prawa do zmiany decyzji, a także gdy ceny wahają się na rynku. Tak samo sytuacja wygląda, gdy konsument żądał, aby przedsiębiorca stawił się u niego i dokonał określonej naprawy. Jeśli przedsiębiorca wykonuje też inne usługi, prawo odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku tych dodatkowych rzeczy.

Umowy i koszty przesyłki – kiedy jeszcze nie można zwrócić towaru kupionego w sklepie internetowym?

Konsument nie może również odstąpić od umowy zawartej przez Internet, jeśli umowa:

 • zawiera dzień bądź okres, w trakcie którego będzie świadczona usługa polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym. Jest to zasadne, gdy konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie działań związanych z usługą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po zawiadomieniu go przez przedsiębiorcę o braku możliwości odstąpienia,
 • została zawarta w drodze aukcji publicznej,
 • dotyczy zakwaterowania, ale celem nie jest zamieszkanie, tylko między innymi usługi dotyczące wypoczynku, wydarzeń sportowych, przewozu rzeczy itd.

Nie jest możliwy także zwrot kosztów:

 • dokonanego świadczenia do momentu odstąpienia od umowy dotyczącej dostarczenia gazu, wody itd.,
 • niestandardowej przesyłki, jeśli o taką prosił konsument,
 • niedotyczących bezpośrednio zwrotu rzeczy.

Dokonując zakupu towaru przez Internet trzeba być czujnym, zwłaszcza jeśli są to rzeczy nietypowe czy mogące szybko się zepsuć. Warto znać swoje prawa i być gotowym do podjęcia rozmów z firmą, jeśli zawiedzie jakiś czynnik niezwiązany z samym dostarczeniem towaru.