MF chce ułatwić życie komornikom. A przy okazji poprawić skuteczność egzekucji należności

Finanse Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
MF chce ułatwić życie komornikom. A przy okazji poprawić skuteczność egzekucji należności

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w e-Urzędzie Skarbowym udostępniono kolejne funkcjonalności. Tym razem jednak nie z myślą o obywatelach czy przedsiębiorcach, a o… komornikach. Nowe narzędzie ma im ułatwić pracę i egzekwowanie należności.

MF chce ułatwić komornikom pracę

e-Urząd Skarbowy ma w zamyśle umożliwić obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie wielu spraw bez konieczności udawania się do siedziby Urzędu Skarbowego. Dodatkowo e-Urząd ma też poprawić komunikację KAS z podatnikami oraz skrócić czas wypełniania obowiązków podatkowych. Obecnie można już m.in. przesłać do e-Urzędu wiele dokumentów (zaświadczeń, wniosków, zawiadomień itd.), skorzystać z usługi Twój e-PIT, e-mikrofirma czy sprawdzić i opłacić otrzymane mandatu.

Okazuje się jednak, że e-Urząd Skarbowy cały czas się rozwija, a dodatkowe funkcjonalności, które się w nim teraz pojawiły, mogą okazać się niezwykle przydatne dla komorników. Jak informuje Ministerstwo Finansów, nowe usługi składają się na „pakiet Konta Komornika”. Polegają one na przyjmowaniu ustrukturyzowanych zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi. Wcześniej, bo w grudniu 2022 r., Ministerstwo Finansów uruchomiło już automatyczną obsługę wniosków komorników o udostępnienie informacji.

Jak wyjaśnia wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Anna Chałupa,

Ustrukturyzowanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności, możliwość dwustronnej komunikacji za pomocą API w sprawach prowadzonej egzekucji, centralizacja procesu obsługi zajęć, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz automatyzacja, pozwoliły nam na udostępnienie kolejnych masowych usług dla komorników sądowych. Udostępnione usługi znacznie uproszczają i poprawiają skuteczność egzekucji.

Należy też zaznaczyć, że usługi w ramach Konta Komornika są dostępne za pośrednictwem API e-US. To z kolei oznacza, że komornicy sądowi wysyłają dokumenty za pomocą systemu, w którym prowadzą postępowania i odbierają odpowiedzi tą samą drogą, co jest możliwe dzięki komunikacji między systemami.

e-Urząd się rozrasta, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że nie jest w pełni wykorzystywany

Nowe funkcjonalności dodane przez MF do e-Urzędu Skarbowego z pewnością nieco ułatwią pracę komornikom, a tym samym – wyegzekwowanie należności powinno być choć trochę prostsze. W e-Urzędzie znajduje się zresztą sporo funkcji, z których mogą również skorzystać przeciętni obywatele czy przedsiębiorcy. W przypadku tych pierwszych trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że o ile usługa Twój e-PIT faktycznie jest wykorzystywana, o tyle pozostałe dostępne opcje – niekoniecznie. Dodatkowo potencjał e-Urzędu nadal wydaje się nie do końca wykorzystany – i pozostaje mieć nadzieję, że rządzący również to dostrzegają.