Czym tak naprawdę zajmuje się Przewodniczący Rady Europejskiej?

Gorące tematy Państwo Zagranica Dołącz do dyskusji (110)
Czym tak naprawdę zajmuje się Przewodniczący Rady Europejskiej?

Dyplomatyczny manewr rządu Beaty Szydło nie powiódł się i Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Co to właściwie za funkcja i jakie są kompetencje przewodniczącego Rady Europejskiej?

Dyplomatyczna gra na wielu fortepianach w wykonaniu premier Beaty Szydło i ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego nie przyniosła oczekiwanych przez rząd rezultatów, a wynik korespondencyjnego pojedynku Donald Tusk vs Jacek Saryusz-Wolski zakończył się wynikiem 27:1, który byłby kompromitujący w dowolnej dziedzinie sportu.

Bezprawnik.pl nie jest jednak serwisem o polityce, dlatego nie zajmiemy się tutaj oceną skutków politycznych postawy polskiego rządu. Zamiast tego zajmijmy się tym, co w świetle ostatnich wydarzeń jest szczególnie istotne: jakie właściwie są kompetencje przewodniczącego Rady Europejskiej?

Donald Tusk prezydentem Unii Europejskiej? Nie do końca

Skrótowo nieraz określa się stanowisko Donalda Tuska, a wcześniej Hermana Van Rompuya, jako „prezydent Unii Europejskiej”. Prawidłowa nazwa to „przewodniczący Rady Europejskiej”, a instytucja ta pojawiła się w traktacie lizbońskim z 2007 roku. Jak już sugeruje sama nazwa, nie jest to funkcja niezależna, samodzielna, lecz ściśle związana z innym organem: Radą Europejską.

W systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej Rada Europejska jest czymś na kształt „rady mędrców”. Składająca się z szefów państw i rządów, a ponadto przewodniczącego Komisji Europejskiej i właśnie przewodniczącego Rady Europejskiej, zajmuje się kwestiami natury politycznej: określa ogólny kierunek integracji, jak również ma wpływ na obsadzenie najważniejszych stanowisk w Unii (m.in. w Europejskim Banku Centralnym czy Komisji Europejskiej).

Czym zatem zajmuje się przewodniczący Rady Europejskiej? Jego kompetencje są określone w art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 15 ust. 6 wskazuje, że:

Przewodniczący Rady Europejskiej:
a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;
b) zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
c) wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;
d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

Ponadto przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz –  wraz z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub przewodniczącym Komisji Europejskiej. Z uwagi na swoją rolę, przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej, jak również – zgodnie z kodeksem etyki – nie podejmuje żadnej działalności zawodowej – ani zarobkowej, ani niezarobkowej (może jedynie udzielać bezpłatnych wykładów, o ile nie kolidują z obowiązkami).

Jak zatem widać, kompetencje przewodniczącego Rady Europejskiej mają charakter organizacyjny i koordynujący, a jego głównym zadaniem jest dbanie o to, by podejmowane w Unii Europejskiej decyzje miały w możliwie największym stopniu charakter konsensusu.