Dziś mija nie tylko termin złożenia zeznania PIT za 2020, ale dla większości podatników – także dopłaty podatku

Podatki Dołącz do dyskusji
Dziś mija nie tylko termin złożenia zeznania PIT za 2020, ale dla większości podatników – także dopłaty podatku

Dziś mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników. Konsekwencje za niezłożenie PIT w terminie mogą być poważne. Nie wszyscy też wiedzą, w jaki sposób powinni uiścić niedopłatę podatku – a należy zrobić to do dzisiaj. 

Konsekwencje za niezłożenie PIT w terminie

W przypadku większości podatników – którzy zapomną o zaakceptowaniu deklaracji w usłudze Twój e-PIT – system zaakceptuje deklarację automatycznie. Dotyczy to PIT-37 i PIT-38. Należy jednak pamiętać, że w przygotowanych przez KAS deklaracjach nie zostały uwzględnione ulga na internet, ulga termomodernizacyjna czy ulga rehabilitacyjna.

Warto też mieć na uwadze, że nie wszystkie deklaracje zostaną uznane za złożone automatycznie. Dotyczy to m.in. zeznania PIT-36. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej są zobowiązani do samodzielnego złożenia zeznania. Mogą to zrobić za pomocą e-Deklaracji, programów komercyjnych lub w formie „tradycyjnej”, czyli papierowej (do specjalnych punktów podawczych w urzędach skarbowych) lub do urn na dokumenty (wtedy jednak nie otrzymają potwierdzenia odbioru zeznania).

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PIT w terminie? Podatnikowi grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Maksymalnie może ona wynieść maksymalnie w tym momencie dwukrotność pensji minimalnej, czyli 5600 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy – wprowadzające wyższe mandaty skarbowe. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada bowiem podwyższenie kary grzywny do maksymalnie pięciokrotności pensji minimalnej, czyli 14 tys. zł (w roku 2021).

Niedopłatę podatku należy uiścić na mikrorachunek podatkowy

Warto też pamiętać, że podatnicy, u których pojawiła się niedopłata podatku za PIT 2020 powinni uregulować go do dzisiaj. Ministerstwo Finansów przypomina, że obecnie należy uiszczać niedopłatę na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Osoby, które nie znają numeru swojego mikrorachunku, mogą go sprawdzić za pomocą specjalnego generatora na stronie podatki.gov.pl. W najlepszej sytuacji są podatnicy, którzy mogli złożyć zeznanie za pomocą Twój e-PIT. Jeśli pojawiła się u nich niedopłata, płatność mogą zrealizować bezpośrednio w usłudze. Innym rozwiązaniem jest zrealizowanie zapłaty poprzez e-Urząd Skarbowy.

Warto jednocześnie pamiętać, że ostateczny termin zapłaty podatku mija dziś niezależnie od tego, kiedy złożone było zeznanie. To oznacza, że jeśli np. ktoś złożył PIT w marcu, to i tak ma czas na zapłatę należności do dzisiaj. Podatnicy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek.

Co ważne, jeśli jednak podatnik sam nie sprawdzi, czy ma niedopłatę, do 30 maja urząd skarbowy poinformuje go o tym. Od tego momentu podatnik będzie mieć siedem dni na dokonanie płatności. Dotyczy to podatników, którzy nie złożą samodzielnie zeznania i nie zalogują się w usłudze Twój e-PIT, a system zaakceptuje ich zeznanie automatycznie.