Koszty ogrzewania mieszkania również można wliczyć w koszty firmowe – ale pod pewnymi warunkami

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (41)
Koszty ogrzewania mieszkania również można wliczyć w koszty firmowe – ale pod pewnymi warunkami

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu, mogą rozliczyć w kosztach prowadzenia firmy różne wydatki – w tym np. czynsz. W koszty firmowe można też wrzucić koszty ogrzewania mieszkania. Należy jednak przy tym pamiętać, że wydatek musi być prawidłowo udokumentowany, a także – że musi być adekwatnie rozliczony.

Koszty firmowe a koszty ogrzewania mieszkania

Działalność gospodarcza prowadzona w mieszkaniu generuje różne koszty. Część z nich można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. W niektórych wypadkach jest to np. czynsz czy opłaty za media – chociaż zawsze w części adekwatnej do tego, jaka powierzchnia mieszkania jest wykorzystywana do prowadzenia działalności. Najlepiej, jeśli jest to np. osobny pokój/gabinet. Do kosztów firmowych można też zaliczyć np. meble (zarówno krzesła biurowe, biurko, regały jak i w niektórych sytuacjach nawet kanapy) jak i różnego rodzaju sprzęty. Mowa nie tylko o laptopie czy drukarce, ale też coraz częściej – jeśli jest to wydatek dobrze umotywowany – o telewizorze czy ekspresie do kawy.

W koszty firmowe można również wrzucić koszty ogrzewania mieszkania – mogą one być zaksięgowane w firmowej księdze przychodów i rozchodów. Należy jednak pamiętać, że – po pierwsze – wydatek ten musi być należycie udokumentowany. Przedsiębiorca powinien również sporządzić np. specjalne oświadczenie, w którym określi, w jakiej części wydatki związane z eksploatacją lokalu będą rozliczane w kosztach podatkowych. Warto zatem tam umieścić zarówno informację o całkowitej powierzchni mieszkania, jak i o tym, jak duża jego część jest przeznaczona na realizację działalności gospodarczej. Konieczne jest również podanie informacji o wysokości rachunku. Dokument będzie zatem tzw. dowodem wewnętrznym, określającym przedmiot operacji gospodarczej i jej wysokość – zgodnie z wymogami właściwego rozporządzenia określającego sposób ewidencjonowania poszczególnych kosztów.

Co istotne, na dokumencie powinien również znajdować się podpis osoby, która bezpośrednio dokonała wydatku, a także data. Warto również pamiętać, że utworzenie dowodu wewnętrznego jest możliwe jedynie przy posiadaniu zewnętrznego dokumentu informującego o wysokości wydatku – czyli np. faktury za ogrzewanie czy odpowiedniego dokumentu wystawionego przez spółdzielnię mieszkaniową.

W koszty firmowe można również wrzucić inne wydatki związane z eksploatacją mieszkania – czyli np. rachunki za prąd czy wodę.

W koszty firmowe można wliczyć także „inne” koszty ogrzewania mieszkania. Mowa np. o wydatkach na węgiel

Przedsiębiorcy powinni mieć też świadomość, że możliwy jest również zakup węgla na firmę. Ujęcie takiego wydatku w kosztach jest możliwe np. w momencie, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w domu jednorodzinnym. Dotyczy to oczywiście także sytuacji, gdy ogrzewany węglem jest dowolny lokal służący prowadzeniu działalności.