Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Codzienne Technologie Dołącz do dyskusji (1)
Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Od lat debatujemy nad sensem istnienia tej daniny. Szczególnie w sytuacji, gdy rok do roku TVP może liczyć na sowite rekompensaty przyznawane przez obóz władzy. Przyjmuje się, że abonament RTV płacić powinni obywatele, którzy w swoich domach posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Dodatkowo, nie jest istotne ile odbiorników znajduje się w naszym gospodarstwie domowym.

Kto nie musi płacić za abonament RTV?

Jak co roku zwolnieni są m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, osoby zakwalifikowane do pierwszej grupy inwalidzkiej, a także osoby, wobec których orzeczono, iż są całkowicie niezdolne do pracy. Również, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi – oni także nie zapłacą za abonament. Ponadto, wyłączenie obejmuje – co jest w pełni zrozumiałe – niesłyszących, jak i niewidomych, u których ostrość wzroku została określona poniżej 15 %. Dodatkowo, dotyczy osób, które są w znacznym stopniu niepełnosprawne. Ponadto, od opłat za radio i telewizję zwolnieni są także ci, którzy ukończyli 60 lat i zachowują prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia określonego przez instytucje rządowe w roku poprzedzającym.

Zwolnieni zostali także rolnicy, którzy uznali zostali za trwale bądź okresowo niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, jak również korzystający ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłków. Od obowiązku zapłaty za radio oraz telewizje rządzący zwolnili także bezrobotnych, a także osoby, które spełniają kryteria dochodowe wynikające bezpośrednio z treści ustawy o świadczeniach na rzecz rodzin. Zwolnienie obejmuje również uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego.

Abonament RTV w 2022 wyniesie tyle co w roku 2021

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2022 – zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 roku wyniesie: 

  • za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za jeden miesiąc;
  • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 24,50 zł za jeden miesiąc.

To dokładnie tyle co w ubiegłym roku. Najwyraźniej wspaniałomyślny rząd zdał sobie sprawę, że uciemiężeni Polskim Ładem oraz wzrostem cen gazu i energii, a także wszechobecną inflacją obywatele nie przyjmą z radością wzrostu kolejnej daniny. Być może to krytyczne oko włodarzy TVP, którzy uznali, że w zasadzie, to dlaczego miałoby być drożej, skoro poziom programów emitowanych w TVP regularnie spada. Faktem jest natomiast, że niezależnie od jakości mediów publicznych, opłaty za abonament RTV generalnie od lat ulegają regularnym podwyżkom. Stąd ubiegłoroczną wysokość opłat należy potraktować wyjątkowo łagodnie.