Kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji (224)
Kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Wraz z prawomocnym orzeczeniem przez sąd rozwodu pomiędzy współmałżonkami ustaje wspólność majątkowa (o ile w ogóle istniała i uprzednio np. nie zawarto umowy  o rozdzielności majątkowej), co otwiera drogę do podziału majątku. Zazwyczaj bowiem w toku postępowania rozwodowego nie dokonuje się podziału majątku. Zatem, kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Przede wszystkim należałoby doprecyzować, że dług to nie majątek. Małżonkowie nawet po dokonaniu podziału majątku w sądzie nadal pozostają dłużnikami banku.

Kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Sąd może wskazać, kto ma płacić zadłużenie. Można też dokonać podziału majątku przed notariuszem i w akcie zostanie zamieszczony zapis, że jeden z małżonków staje się wyłącznie odpowiedzialny za spłatę kredytu.

Czytaj też: Rozwód z winy małżonka – dlaczego trudne jest uzyskanie w sądzie rozwodu z winy współmałżonka?

Powstaje jednak pytanie czy powyższe rozstrzygnięcie jest wiążące dla banku? Niestety dla byłych małżonków – nie, nie zwalania ono z odpowiedzialności za żadne zobowiązania z w/w rozwiązań.

W praktyce też pojawić się może sytuacja w której zobowiązany zacznie uchylać się od spłat, w szczególności może mieć to miejsce w przypadku kredytów zaciągniętych na wiele lat, gdyż jak wiadomo z czasem sytuacja życiowa czy też chęci do spłaty kredytu mogą się zmienić.

Dla byłego małżonka, który chciałby się zabezpieczyć pozostaje wizyta w banku i podpisanie aneksu do umowy – o ile bank wyrazi na to zgodę. Jak również możliwym jest zabezpieczyć się w inny sposób, np. poprzez podpisanie umowy wraz ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia choćby poprzez zastaw rejestrowy na luksusowym samochodzie współmałżonka albo też poprzez dokonanie zabezpieczenia na innym jego majątku np. udziałach w spółce, akcjach, nieruchomościach. Przezorny zawsze zabezpieczony.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.