Rozwód z winy małżonka – dlaczego trudne jest uzyskanie w sądzie rozwodu z winy współmałżonka?

Rodzina Dołącz do dyskusji (108)
Rozwód z winy małżonka – dlaczego trudne jest uzyskanie w sądzie rozwodu z winy współmałżonka?

Rozwód z winy męża? Rozwód z winy żona? Sprawa rozwodowa zazwyczaj stanowi silną traumę dla obojga małżonków, dla jednego czasami większą dla innego mniejszą. 

Czasami bywa też tak, że jeden ze współmałżonków celowo próbuje przedłużyć postępowanie rozwodowe. Dlatego nie warto dodawać sobie stresów i zapewnić pomoc prawną w toku postępowania sadowego. Pełnomocnik może doradzić wybór taktyki procesowej, a także przesłuchać świadków w sposób umożliwiający uzyskanie rozwodu z orzeczeniem winy współmałżonka.

Pełnomocnik nie zmienia oczywiście faktów, nikt nie ma takiej mocy sprawczej ale pomoże ustalić okoliczności, które są istotne dla sprawy, przepyta świadka, który niekoniecznie jest przychylnie nastawiony do strony – o fakty, a nie oceny, o konkretny, nie zaś o rzeczy nieistotne – wszak Sąd też ma określony czas na rozprawę i jeśli poświęcimy go na sprawy mniej istotne może go zabraknąć na sprawy mające większe znaczenie.

Rozwód z winy męża

I choć czasami Sąd zrobi coś z urzędu to nie jest to zasadą, czasami też wydaje się, że Sąd a priori przyjmuje określoną – niekoniecznie korzystną dla strony – koncepcję prowadzenia sprawy.

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem winy jednego ze współmałżonków jest trudne ale nie niemożliwe. Oczywiście wiele zależy od sytuacji, wiele też zależy od okoliczności, które strona sama mniej lub bardziej nieopatrzeni podaje w toku swego przesłuchania lub w pismach procesowych. Rolą pełnomocnika jest przy tym uwypuklić pewne okoliczności, inne zaś nie, co dla pełnomocnika – w odróżnieniu o stron – jest łatwiejsze, gdyż jest mu łatwiej zachować obiektywizm i nie kierować się emocjami.

Poniżej przedstawiam pewien stan faktyczny prosząc o zastanowienie się czy i który ze współmałżonków zawinił:

Żona odmawia w sposób stały wspólnego pożycia, dla męża jest to duży problem, czuje się odrzucony, chciałby mieć z małżonką dzieci, tak też obiecywali sobie przed ślubem. Żona uzasadnia odmowę tym, że mąż się nią nie interesuje, jest wobec niej obojętny, seks z mężem nie sprawia jej satysfakcji, mąż też kiedyś ja uderzył, co wpłynęło bardzo na jej stosunek do męża, mimo, że nie rozwiodła się. Kto zawinił lub kto zawinił bardziej?

W toku pożycia małżeńskiego występuje wiele sytuacji konfliktowych, wskazanie osoby winnej budzi często trudności ale jest możliwe – do ustalenia wymienionego po pierwsze konieczne jest należyte ustalenie stanu faktycznego, po drugie dokonanie oceny sprawy przez pryzmat dotychczasowego orzecznictwa sądowego.

Rozwód z winy żony

Bywają również sytuacje w których rola ofiary i winnego jest możliwa do jednoznacznego ustalenia, najczęściej zgodnie z doświadczeniem autora jest tak w wypadku, gdy to kobieta jest ofiarą, a mężczyzna pod wpływem alkoholu używa wobec niej przemocy fizycznej.

Wytyczne które następnie przełożyć należy na zakładane realia konkretnej sprawy podaje orzecznictwo SN, w szczególności można przytoczyć:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 maja 2005 r. V CK 646/04 ,,1. Małżonkowi przysługuje uprawnienie do dozwolonej reakcji na niezgodne z obowiązkami małżeńskimi zachowanie się drugiego małżonka. Granice dopuszczalnej reakcji małżonka skrzywdzonego przez współmałżonka należy ocenić na podstawie konkretnych okoliczności sprawy i przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego.”

Na marginesie należy również wskazać, że choroby małżonka znane współmałżonkowi w chwili ślubu co do zasady nie powinny wpływać na ocenę wystąpienia przesłanek rozwodu z orzeczeniem o winie. W pewnym uproszczeniu, zakłada się w takiej sytuacji, że dana osoba wiedziała na co się godzi.

Teraz pytanie dlaczego walczyć o rozwód z winy męża lub rozwód z winy żony? Choćby dla alimentów dla współmałżonka nie winnego rozkładu pożycia.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: rozwód z winy męża lub rozwód z winy żony dzięki Pexels