Zaledwie 10 firm na polskim rynku posiada zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych przez internet. Co grozi za grę u nielegalnego bukmachera?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (86)
Zaledwie 10 firm na polskim rynku posiada zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych przez internet. Co grozi za grę u nielegalnego bukmachera?

Na chwilę obecną jedynie kilkanaście firm na odpowiednie zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie i organizowanie zakładów wzajemnych. Dużo więcej jest przedsiębiorstw, które robią to nielegalnie. Nielegalni bukmacherzy kuszą klientów lepszymi kursami, promocjami, czy brakiem podatków. Jest to jednak pozorna oszczędność. 

Obowiązujące przepisy mogą jednak wprowadzić obywatela w błąd. Doskonale widać to na przykładzie firmy BetClic, która otrzymała stosowne pozwolenie na organizowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, jednak tylko na konkretną domenę.

Legalność bukmachera a adres WWW

Jak donosi serwis Interplay, firma BetClic 26 września 2018 roku uzyskała licencję na organizowanie i prowadzenie zakładów wzajemnych przez sieć Internet. Zawieranie zakładów na legalnie działającej platformie niesie za sobą szereg korzyści. Nie dość, że nie musimy martwić się od odpowiedzialność prawną (o tym za chwilę), to aktualne przepisy wymagają, aby regularnie sprawdzać wypłacalność przedsiębiorstwa. Rodzi to swego rodzaju pewność, że bukmacher, u którego gramy, raczej na pewno nie jest niewypłacalny. Pomimo tego, pochopne korzystanie z serwisu WWW bukmachera może być dla gracza niebezpieczne. I nie chodzi tutaj wcale o cyberprzestępców, a o prawo.

Ustawa o grach hazardowych w artykule 36 pkt 8a przewiduje niezbędne elementy, które musi zawierać wniosek o wydanie licencji na prowadzenie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.

w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
a) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
b) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
c) ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
d) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wydanie licencji oznacza pozwolenie na prowadzenie wspomnianej działalności pod konkretnym adresem strony internetowej. Źródłowy portal wskazuje, że przedmiotowy bukmacher oferuje swoje usługi pod różnymi adresami. Najprawdopodobniej strona w domenie *.pl została wskazana we wniosku o przyznanie licencji i tym samym korzystanie z tej samej strony, jednak pod innym adresem, może – w myśl prawa – oznaczać grę u nielicencjonowanego bukmachera.

Legalni bukmacherzy w Polsce

Obecnie, według serwisu Legalny Bukmacher, na polskim rynku funkcjonuje tylko kilkanaście firm, które oferują zakłady wzajemne legalnie. W nawiasie obok nazwy podano sygnaturę licencji wydanej przez Ministra Finansów, stanowiącej warunek konieczny, aby taką działalność prowadzić. Tak też działającymi zgodnie z prawem bukmacherami są:

 • Totolotek (AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485)
 • Fortuna (SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565)
 • LV Bet (PS4.6831.9.2016.EQK)
 • Milenium (SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599)
 • eToto (AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17)
 • forBET (PS4.6831.10.2016)
 • STS/Star-typ Sport (SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12)
 • SuperBet (PS4.6831.4.2017)
 • TOTALbet (PS4.6831.12.2017)
 • Cherry (PS4.6831.26.2017)
 • BEM (PS4.6831.26.2017)
 • BetFan (PS4.6831.3.2018)
 • Ewinner (PS4.6831.29.2017)

Bukmacherów, którzy oferują zakłady wzajemne przez sieć internet jest jeszcze mniej, bo tylko 10.

Legalność bukmachera a odpowiedzialność prawna

Warto nadmienić, że zarówno organizowanie zakładów wzajemnych bez licencji, jak i uczestniczenie w nich grozi co najmniej karą finansową. Artykuł 89 ust. 1 ustawy o grach hazardowych stanowi:

1. Karze pieniężnej podlega:
1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;
3) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
4) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
5) dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g;
6) uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
7) przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5;
8) urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.

Wysokość kary

Z kolei ust. 2 pkt 1 wspomnianego artykułu dokładnie wskazuje maksymalną wysokość kar.

Wysokość kary pieniężnej […] wynosi:
a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,
b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,
c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Wysokość kary może być niezwykle dotkliwa. Do opisywanej kary finansowej dojść może odpowiedzialność prawna na innych płaszczyznach, na przykład wynikająca z przepisów podatkowych.

Świadome złamanie przepisów prawa niewątpliwie zasługuje na karę. Niestety, pewne niedopatrzenie (albo celowe rozwiązanie), które występuje w ustawie o grach hazardowych, odnośnie do adresu strony WWW, może stanowić pułapkę dla miłośników zakładów wzajemnych.