Osoby, które planują zakup mieszkania od dewelopera, może wkrótce czekać przykra niespodzianka

Moto Nieruchomości Dołącz do dyskusji (74)
Osoby, które planują zakup mieszkania od dewelopera, może wkrótce czekać przykra niespodzianka

Od września 2022 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych stawianych budynków i ich usytuowania. Okazuje się, że osoby, które zamierzają kupić mieszkanie od dewelopera – a jednocześnie posiadające samochód – mogą mieć wkrótce niemały problem. Chodzi o miejsca parkingowe w nowych blokach.

Miejsca parkingowe w nowych blokach. Wkrótce może ich zabraknąć

Obecnie deweloperzy, realizując nowe inwestycje, muszą urządzić miejsca postojowe dla samochodów. Zgodnie z par. 18 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

2.Liczbę stanowisk postojowych isposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere- nu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Zazwyczaj część miejsc znajduje się w garażu podziemnym, część stanowią natomiast zewnętrzne, naziemne miejsca postojowe. Jak się jednak okazuje, miejsca parkingowe w nowych blokach już wkrótce nie będą musiały być taką oczywistością. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia, które ma zacząć obowiązywać od września 2022 r. Nie będzie w nim zapisu, który obliguje deweloperów do urządzenia miejsc postojowych przy zagospodarowaniu działki budowlanej. Tym samym teoretycznie część nowych inwestycji może zostać pozbawiona miejsc postojowych.

Czy deweloperzy zdecydują się na rezygnację z miejsc parkingowych?

Oczywiście fakt, że przepisy prawa nie będą już obligować deweloperów do wyodrębniania miejsc parkingowych – czy to naziemnych, czy to w garażach – nie musi wcale oznaczać, że niedługo wszystkie nowe inwestycje będą ich pozbawione. Już teraz część deweloperów deklaruje, że nie wyobraża sobie rezygnacji z miejsc postojowych. Jak dla money.pl komentuje Grzegorz Szymborski z Robson Development,

Klienci zwracają uwagę nie tylko na liczbę miejsc w garażu, ale także na ogólnodostępne miejsca postojowe na terenie inwestycji. Podążamy za tym oczekiwaniem w naszych projektach.

Podobnego zdania jest Krzysztof Gozdecki, dyrektor techniczny Bouyges Immobilier Polska. Twierdzi, że brak miejsc postojowych sprawiłby, że inwestycja nie spełniałaby podstawowych kryteriów miejsca przyjaznego do życia.

Z drugiej strony – zwłaszcza w największych miastach – nie wszystkie miejsca parkingowe w nowych blokach są wykupywane przez klientów (chyba, że zgodnie z umową, jest to konieczne). Powodem może być wysoka cena – od 15 do nawet 50 tys. zł (w zależności od miasta, lokalizacji i tego, czy miejsce parkingowe przynależące do mieszkania znajduje się w garażu, czy na zewnątrz). Można zatem spodziewać się, że niektórzy deweloperzy wykorzystają nowe przepisy – na przykład do znaczącego zmniejszenia liczby dostępnych miejsc parkingowych w ramach nowych inwestycji. To prawdopodobnie poskutkowałoby jednak wzrostem ceny takiego miejsca. Niektórzy deweloperzy mogą również mimo wszystko chcieć przetestować, czy mieszkania bez miejsc parkingowych będą cieszyć się tak samo dużym zainteresowaniem. To zmuszałoby zmotoryzowanych mieszkańców do parkowania poza terenem inwestycji. To, czy deweloperzy wykorzystają nowe przepisy, okaże się jednak dopiero za jakiś czas.