28 lutego mija ważny termin dla części podatników. Lepiej się pospieszyć

Podatki Dołącz do dyskusji
28 lutego mija ważny termin dla części podatników. Lepiej się pospieszyć

Dziś mija ważny termin dla podatników. Do 28 lutego trzeba złożyć PIT-28 do urzędu skarbowego. To, co należy szczególnie podkreślić – PIT-28 nie będzie akceptowany automatycznie w usłudze Twój e-PIT, jak ma to miejsce w przypadku PIT-37, jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Osoby składające PIT-28 muszą samodzielnie zaakceptować deklarację. 

Dziś mija ważny termin dla podatników. Chodzi o PIT-28

Tylko do dzisiaj podatnicy mogą składać PIT-28. Do złożenia tej deklaracji zobowiązane są osoby, które otrzymują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (chodzi o tzw. najem prywatny), jak i przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy również osób, które uzyskują przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu jak i osoby, które uzyskują przychody w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W przeciwieństwie do podatników, którzy rozliczają przychody m.in. z tytułu UoP (PIT-37), podatnicy składający PIT-28 muszą uzupełnić własnoręcznie deklarację o brakujące dane – choć mogą zrobić to elektronicznie, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Takiej możliwości zostali za to pozbawieni przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy lub skalę podatkową; już kolejny rok czekają, aż rząd spełni swoją obietnicę i umożliwi rozliczanie się przez Twój e-PIT wszystkim przedsiębiorcom.

Podatnicy, którzy składają PIT-28 przez Twój e-PIT, muszą również samodzielnie zaakceptować deklarację podatkową po jej wypełnieniu. W przypadku tej deklaracji nie następuje automatyczna akceptacja PIT.

Rozliczasz PIT? Uważaj na te błędy

Warto przy okazji przypomnieć, że pozostali podatnicy na złożenie PIT mają czas do 30 kwietnia 2022 r. W przypadku PIT-37, jeśli podatnik nie podejmie żadnych czynności (nie zaloguje się do serwisu itd.) deklaracja zostanie zaakceptowana automatycznie. Jeśli jednak zdecyduje się na jakiekolwiek zmiany, musi pamiętać o samodzielnej akceptacji deklaracji.

Osoby rozliczające PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT powinny również mieć na uwadze najczęstsze błędy w e-PIT. Podatnicy nie sprawdzają na przykład, czy skarbówka – przygotowując ich deklarację – wzięła pod uwagę przychody ze wszystkich prac wykonywanych przez podatnika. Zdarza się, że niektórzy pracodawcy nie przesłali PIT-11 do US (lub deklaracja nie została wprowadzona do systemu ze względu na błędy). Podatnicy powinni również pamiętać, że większość ulg – o ile im przysługują – powinni uzupełnić samodzielnie. Warto też sprawdzić poprawność naliczenia ulgi prorodzinnej.