Kilkadziesiąt tysięcy firm może płacić zbyt wysoką składkę wypadkową. To często może być ostatni moment, by ubiegać się o zwrot z ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Kilkadziesiąt tysięcy firm może płacić zbyt wysoką składkę wypadkową. To często może być ostatni moment, by ubiegać się o zwrot z ZUS

Tylko w tym roku przedsiębiorcy mogą odzyskać nadpłaty z ZUS tytułem składki wypadkowej bez ograniczenia okresem rozliczeniowym. Od przyszłego roku niemożliwe stanie się składanie korekt deklaracji za czas dłuższy niż 5 lat wstecz. Jak szacuje ZUS, problem może dotyczyć sporej grupy przedsiębiorców. 

Nadpłata z ZUS tytułem składki wypadkowej

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 2021 r. wprowadziła istotne zmiany, m.in. jeśli chodzi o okres, za który można odzyskać nadpłaty z ZUS. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać korekty deklaracji (niezbędnej do odzyskania środków) za okres nie dłuższy niż 5 lat wstecz. Tym samym w styczniu przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot nadpłaty tylko za składki zapłacone od grudnia 2018 r.

Problem dotyczy m.in. składki wypadkowej. Z danych ZUS wynika, że tylko w 2022 r. liczba firm płacących składkę wypadkową równą lub wyższą niż to wynika z ich kodu PKD wyniosła 70 tys. Tym samym potencjalnie nawet kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców – jeśli nie złożą korekty deklaracji na czas – może być stratnych i nigdy nie odzyskać należnych im pieniędzy.

Co w takim razie należy zrobić? Przedsiębiorstwa powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy przysługuje im nadpłata z ZUS tytułem składki wypadkowej. Prace należy rozpocząć stosunkowo jak najszybciej – tak, by uwzględnić chociażby czas postępowania administracyjnego. Potencjalne oszczędności mogą być spore, a „zaoszczędzoną” w ten sposób kwotę można przeznaczyć chociażby na poprawę bezpieczeństwa warunków pracy w firmach.

Potencjał możliwości odzyskania nadpłaconych kwot zmaleje o 50 proc.

Jak komentuje Piotr Radko, Dyrektor obszaru kosztów pracy w Ayming Polska, w wyniku wprowadzonych zmian potencjał możliwości odzyskania nadpłaconych kwot zmaleje o co najmniej 50 proc. Dla firmy, która zatrudnia 200 pracowników, oznacza to spadek z 200 do 100 tys. zł; z kolei w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego na co dzień 500 pracowników potencjał ten spada z 500 tys. zł do 225 tys. zł. Jeśli z kolei nadpłaty występowały w odległych latach, odsetek ten może być jeszcze wyższy.

Jakie firmy są najbardziej zagrożone tym, że nadpłacały mocno składkę wypadkową? Zdaniem eksperta dotyczy to głównie przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego, branży górniczej i budowlanej. Tym samym to te firmy powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nie nadpłacały składek. Jeśli tak – korektę deklaracji rozliczeniowych warto złożyć do ZUS jak najszybciej.