Blisko 60 proc. Polaków nie miałoby nic przeciwko, gdyby do szkół wróciła jednak nauka zdalna

Codzienne Technologie Dołącz do dyskusji
Blisko 60 proc. Polaków nie miałoby nic przeciwko, gdyby do szkół wróciła jednak nauka zdalna

Okazuje się, że gdyby wystąpiło jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa (np. w postaci silnej fali COVID-19), to blisko 60 proc. Polaków chciałoby w takiej sytuacji, by wróciła nauka zdalna w szkołach. Z kolei 38 proc. jest za częstszą nauką hybrydową.

Nauka zdalna w szkołach. Większość Polaków chciałaby jej powrotu w razie zagrożenia bezpieczeństwa

W tym roku szkolnym nauka zdalna na razie nie jest przewidywana – choć nie należy jej wykluczać. Tym razem nie tylko z powodu potencjalnej, jesienno-zimowej fali COVID-19, ale również – w przypadku problemów z ogrzewaniem.

Polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zbadać, jakie podejście do edukacji online mają Polacy w tym momencie – i jak zareagowaliby, gdyby nauka zdalna w szkołach i na uczelniach faktycznie wróciła.

Okazuje się, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa (czy to mowa o fali COVID-19, czy problemach z ogrzewaniem), 58 proc. badanych Polaków chciałoby, by w takiej sytuacji wróciła nauka zdalna. 23 proc. stwierdziła, że nie chciałaby w żadnym wypadku powrotu zajęć online, natomiast 19 proc. badanych nie miało na ten temat żadnego zdania. Okazuje się zatem, że większość ankietowanych uznała nauką zdalną w szkołach (i na uczelniach) za dobre rozwiązanie, jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek większe niedogodności w prowadzeniu zajęć stacjonarnych.

Zalety i wady nauki zdalnej

ClickMeeting postanowił zbadać również, jakie, zdaniem ankietowanych, są zalety i wady nauki zdalnej. Jeśli chodzi o zalety, badani wskazali, że nauka zdalna to (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

  • nauka samodzielności (39 proc.),
  • możliwość wykorzystywania nowych technologii (35 proc.),
  • oszczędność czasu (35 proc.),
  • możliwość wykorzystywania multimedialnych materiałów (29 proc.),
  • lepsza organizacja dnia (20 proc.),
  • brak rozpraszaczy (10 proc.),
  • większy wpływ na edukację (4 proc.).

Wymienione wyżej zalety nauki online łatwo odnieść do przyszłej kariery zawodowej. Jak komentuje Dominika Paciorkowska z ClickMeeting,

Samo zdobywanie wiedzy online zyskuje coraz więcej zwolenników. Blended learning i nauka hybrydowa są rozwiązaniami, które mogą połączyć świat offline i online w edukacji. Pomagają także w zdobywaniu zupełnie nowych kompetencji: nie tylko tych cyfrowych, ale również związanych z samodzielnością czy umiejętnością organizacji własnego czasu pracy.

Z kolei jeśli chodzi o wady nauki zdalnej, to jeden minus zajęć zdalnych został wskazany przez miażdżącą większość respondentów. Nikogo chyba nie zdziwi, że mowa o braku możliwości kontaktu z rówieśnikami (83 proc.). Jako inne wady wskazano:

  • brak ruchu i prawdziwych przerw (64 proc.),
  • niższy poziom nauczania (62 proc.),
  • mniejsze skupienie i zaangażowanie (57 proc.).

A co z nauką hybrydową?

Oprócz nauki zdalnej możliwe jest jednak również kształcenie hybrydowe – uczeń lub student bierze udział w niektórych zajęciach stacjonarnie, a w niektórych – zdalnie. Z badania ClickMeeting wynika, że 38 proc. ankietowanych chciałoby, żeby szkoły i uczelnie częściej korzystały z opcji hybrydowej.

Okazuje się zatem, że Polacy dostrzegają coraz więcej zalet nauki zdalnej, a większość badanych nie miałaby nic przeciwko powrotowi do zajęć online, gdyby tego wymagała sytuacja. Jest zatem coraz bardziej prawdopodobne, że w przyszłości kształcenie na odległość będzie odgrywać jeszcze większą rolę – a uczniowie i studenci częściej będą uczestniczyć w zajęciach online.