Każdy z nas może walczyć z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Sposobów na to jest kilka

Samorządy Społeczeństwo Środowisko Dołącz do dyskusji
Każdy z nas może walczyć z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Sposobów na to jest kilka

Nielegalne wysypiska śmieci to plaga wielu terenów. Często napotykamy na nie, spacerując po lesie lub przemierzając tereny przy większych miastach lub miejscowościach gminnych. Mimo tego, że nie możemy wpływać bezpośrednio na usuwanie tego typu wysypisk, mamy możliwość reagowania w takich przypadkach. Oprócz kontaktu z lokalnymi przedstawicielami samorządu, o nielegalnych wysypiskach możemy informować także za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Aby zaradzić temu problemowi, powstają strony internetowe z mapami dzikich wysypisk, gdzie każdy mieszkaniec może dodawać ich zdjęcia

Przykładem miasta, w którym istnieje możliwość informowania o wysypiskach śmieci jest Łódź. W ramach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego powstała strona internetowa, na której każdy mieszkaniec może zamieścić zdjęcie miejsca, w którym nielegalnie składowane są odpady. Strona powstała przede wszystkim po to, aby w szybki sposób móc powiadomić o nielegalnym wysypisku śmieci media i władze samorządowe (w tym wypadku Urząd Miasta Łodzi).

O dzikich wysypiskach w całej Polsce możemy informować także poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to strona stworzona dla obywateli, którzy mogą w ten sposób poprawić swoje bezpieczeństwo, np. zaznaczając miejsca niebezpieczne dla życia i zdrowia. Oprócz nich mieszkańcy mogą także zaznaczać miejsca, w których regularnie składowane są odpady w dziki i nielegalny sposób.

O nielegalnym wysypisku śmieci możemy poinformować władze samorządowe w sposób tradycyjny

Jeżeli do władz gminy wpłynie nasze zgłoszenie o wysypisku śmieci, które dodatkowo zawiera odpady niebezpieczne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do ich usunięcia w trybie natychmiastowym.

W przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi

W wielu wypadkach decyzja o usunięciu wysypiska śmieci musi zostać wydana w konsultacji z wieloma instytucjami. Należą do nich przede wszystkim Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Gmina może zwrócić się do Policji o ustalenie sprawcy nawiezienia odpadów

Jeżeli ustalenie sprawcy powstania wysypiska jest możliwe, gmina może zlecić Policji odszukanie i ukaranie go, jeżeli tylko odnalezienie sprawcy nie jest uniemożliwione np. przez upływ czasu od powstania nielegalnego składowiska odpadów.

Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Czyn polegający na nielegalnym składowaniu odpadów jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może także podjąć decyzje o wstrzymaniu działalności przedsiębiorstwa, które narusza przepisy dot. korzystania z instalacji lub urządzeń do przetwarzania odpadów.