Kiedy możliwy jest nierówny podział spadku i jak on wygląda w praktyce?

Prawo Dołącz do dyskusji (14)
Kiedy możliwy jest nierówny podział spadku i jak on wygląda w praktyce?

Czy pomimo dziedziczenia równych części ułamkowych, spadek można podzielić inaczej? Kiedy możliwy jest nierówny podział spadku i jak on wygląda w praktyce?

Nierówny podział spadku — co to oznacza?

Nierówny podział spadku będzie miał miejsce wtedy, kiedy pomimo powołania do spadku w równych częściach czy to z ustawy, czy z testamentu, spadkobiercy chcą podzielić odziedziczony majątek inaczej. Niekoniecznie zgodnie z wolą testatora czy ułamkowymi, odziedziczonymi częściami. Do nierównego podziału spadku dojdzie również wtedy, gdy to spadkodawca ustali w testamencie nierówne dziedziczenie części spadku, które odbiegają od tych, które przysługiwałyby spadkodawcom, gdyby dziedziczyli zgodnie z ustawą.

Taka sytuacja wbrew pozorom wcale nie musi być rzadka, często w skład spadku wchodzi kilka nieruchomości o zróżnicowanej wartości, a ich równy podział wymagałby sprzedaży, czego często spadkobiercy chcą uniknąć.

Jak przyjąć spadek?

Uzyskanie spadku (niezależnie od części, jaka nam przysługuje) należy rozpocząć od wszczęcia podstawowej procedury w tej sprawie. Żeby dokonać w ogóle podziału odziedziczonego majątku, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu lub uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Drugim krokiem będzie dokonanie sądowego lub umownego działu spadku. To właśnie w trakcie tego ostatniego etapu możemy dokonać podziału fizycznego odziedziczonych składników majątku.

Przy dziedziczeniu ustawowym nierówny podział spadku będzie możliwy jedynie przy pełnej zgodzie spadkobierców. Jeżeli nie będą oni mogli się w tej kwestii porozumieć, sąd podzieli spadek zgodnie z przysługującymi im udziałami. W sytuacji, gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości o nierównych wartościach, dokona ich sprzedaży i podzieli uzyskaną kwotę.

Trochę inaczej wygląda kwestia nierównego podziału majątku przy dziedziczeniu testamentowym. Jeżeli spadkodawca w testamencie wskazał konkretne składniki majątku, jakie mają trafić do poszczególnych spadkobierców, sąd będzie kierował się tym żeby urzeczywistnić wolę spadkodawcy. Spory będą więc rozstrzygane zgodnie z testamentem.

W uzasadnionych przypadkach sąd będzie mógł jednak podzielić majątek inaczej. Podobnie jak w przypadku zgodnego oświadczenia spadkobierców co do innego podziału.