Jedna ze składek niższa już od kwietnia. Część przedsiębiorców ma powody do zadowolenia

Firma Dołącz do dyskusji
Jedna ze składek niższa już od kwietnia. Część przedsiębiorców ma powody do zadowolenia

W nowym okresie składkowym – od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. – będzie obowiązywać nowa, niższa składka wypadkowa dla firm należących do 32 z 64 grup działalności. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego br. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Niższa składka wypadkowa od kwietnia dla większości firm

Płatnicy składek wypadkowych są podzieleni na dwie grupy – zgłaszający do ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz zgłaszający co najmniej 10 ubezpieczonych. W przypadku pierwszej z wymienionych grup stopa procentowa składki na to ubezpieczenie zawsze wynosi 50 proc. najwyżej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności.

Jeśli jednak płatnik zgłasza co najmniej 10 ubezpieczonych, to stopa procentowa składki to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik oraz wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się z kolei na podstawie danych statystycznych GUS za ostatnie trzy lata kalendarzowe – na kolejne trzy lata składkowe. Dotychczasowe stawki stóp procentowych obowiązywały od kwietnia 2021 r. do końca marca 2024 r.; z tego właśnie względu mamy do czynienia z ich zmianą na kolejne trzy lata.

W przypadku 32 z 64 grup działalności stopa procentowa składki zostanie obniżona; dotyczy to m.in. upraw rolnych i hodowli zwierząt, leśnictwa, rybactwa, górnictwa ropy naftowej, gazu ziemnego i rud metali, produkcji artykułów spożywczych, produkcji napojów, produkcji wyrobów tytoniowych, produkcji wyrobów tekstylnych, wyrobów z drewna, chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji metali, urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych czy mebli.

W przypadku pozostałych grup stawki zostaną utrzymane. Z wyjątkiem jednej

Stopy procentowe nie zmienią się natomiast m.in. dla takich branż jak produkcja odzieży, handel hurtowy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych), działalność finansowa, naukowa, związana z obsługą rynku nieruchomości, gastronomia, opieka zdrowotna, informacja i komunikacja, edukacja czy magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.

Warto jednocześnie zauważyć, ze w przypadku jednej z grup stopa procentowa została podwyższona – mowa o wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu). Ma to związek ze wzrostem liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnich kilku latach.

Od kwietnia najniższa stopa procentowa składki wyniesie 0,67 proc., natomiast najwyższa – 3,33 proc.