Banki boją się pandemii koronawirusa

Finanse Dołącz do dyskusji (5)
Banki boją się pandemii koronawirusa

Komitet Stabilności Finansowej ocenił, że pojawiły się nowe źródła ryzyka dla systemu bankowego. To wynik trwającej pandemii COVID-19.

Raport ZBP już wcześniej przewidywał nowe źródła ryzyka dla systemu bankowego

Przedstawione stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie nowego źródła ryzyka przedstawia podobne prognozy, jak te opublikowane niedawno w raporcie Związków Banków Polskich „Polska i Europa – nowe rozdanie gospodarcze”. W raporcie możemy przeczytać chociażby o zagrożeniu ze strony klientów. Zagrożenie ma wynikać z zaburzeń płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, czyli ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań.

Prawdziwe skutki pandemii nie będą znane jeszcze przez kilka lat

Obecny kryzys gospodarczy nie ma podstaw na rynku finansowym. Mimo to nie ulega wątpliwości że w perspektywie ostatnich miesięcy bardzo dotkliwie na niego wpłynął. Wiadomo też, że w sektorze bankowym – jak i w wielu innych – skutki pandemii będzie można zaobserwować z pewnym opóźnieniem. Niemniej już teraz można prognozować, że zmiany wywołane przez kryzys będą odczuwalne w kilkuletniej perspektywie.

Nowe źródła ryzyka dla systemu bankowego: stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej nie napawa optymistycznie

Zgodnie z informacją przekazaną przez KSF, wspomniane źródła ryzyka można uznać za niepokojące. KSF ocenia, że na skutek pandemii wywołanej wirusem COVID-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Istotnym źródłem są straty kredytowe, które mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii. Ta ocena jest zbieżna z oceną przedstawioną w raporcie ZBP.

Brak zdolności kredytowej to nie jedyny problem

Pomimo, że co trzeci Polak uznaje swoją obecną sytuację finansową za dobrą, kryzys mocno dotknął większość obywateli. Komitet Stabilności Finansowej wspomina również o nadmiernym ograniczaniu przez banki dostępności kredytu. Słabym punktem w systemie bankowym pozostaje portfel walutowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, w kontekście rozstrzygnięć krajowych sądów w tych sprawach.

Banki już teraz szukają rozwiązań

Obecne obciążenia krajowego sektora finansowego i bankowego nie napawają optymizmem. Obciążenia połączone z wpływem pandemii będą decydować o poziomie wyników banków. Ten w 2020 roku może być najniższym od 2004 roku. Banki już teraz ratują się jak mogą, między innymi podnosząc opłaty.