Pojawił się projekt ustawy o RTV. TVN, aby dostać koncesję, musiałby zostać sprzedany – na przykład Orlenowi

Codzienne Dołącz do dyskusji (225)
Pojawił się projekt ustawy o RTV. TVN, aby dostać koncesję, musiałby zostać sprzedany – na przykład Orlenowi

TVN24 w dalszym ciągu czeka na koncesję, a procedura wydaje się być wyjątkowo długa. Tymczasem pojawił się projekt nowelizacji ustawy o RTV, który de facto zmusiłby spółkę do sprzedaży udziałów rodzimemu podmiotowi.

Nowelizacja ustawy o RTV – lex TVN?

Obecnie problematykę przyznawania koncesji podmiotom z kapitałem zagranicznym reguluje art. 35 ustawy o RTV, zgodnie z którym koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, ale jedynie wówczes jeżeli:

udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%

Ponadto zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy, koncesja może być także udzielona:

  • osobie zagranicznej
  • spółce zależnej, w rozumieniu KSH, od osoby zagranicznej

Z czego w stosunku do powyższych siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajdować się musi w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie stosuje się wówczas ograniczeń wynikających z ust. 2.

Właścicielem Grupy TVN S.A. jest amerykański koncern Discovery, ale poprzez Polish Television Holding B.V z siedzibą w Amsterdamie.

To, że holenderska spółka stanowi podmiot zależny amerykańskiego koncernu, na gruncie obecnej ustawy nie ma dużego znaczenia. Mimo tego to właśnie ta kwestia ma według KRRiT stanowić problem co do przedłużenia koncesji kanałom Grupy TVN – na przykład w odniesieniu do TVN 24.

Co się może zmienić po lex TVN?

Projekt zakłada istotne zmiany w wyżej wskazanych przepisach. Z treści art. 35 ust. 3 w ogóle zniknęłaby możliwość udzielenia koncesji spółce zależnej. Zastosowanie miałby jedynie przepis art. 35 ust. 2, który po nowelizacji stanowiłby, że koncesja dla spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem kapitałowym osób zagranicznych mogłaby zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy:

bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%

Ponadto zmiana także dotknęłaby art. 35 ust. 3 ustawy. Ten by stanowił, że koncesja mogłaby zostać udzielona podmiotowi zagranicznemu z siedzibą na obszarze EOG, ale jedynie w sytuacji, gdy rzeczony podmiot nie jest zależny od osoby zagranicznej z siedzibą poza EOG.

Doprecyzowanie w „nowym” art. 35 ust. 2, że chodzi o bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy, oznacza w istocie, że taka konstrukcja, że właścicielem polskiej spółki jest podmiot holenderski, ale będący we władaniu Amerykanów, nie mogłaby już przejść.

W największym skrócie – gdyby zmiany weszły w życie – w 51% udziały w TVN S.A. musiałby mieć rodzimy podmiot – na przykład (mówiąc oczywiście żartobliwie) PKN Orlen. Ponadto gdyby o koncesję ubiegała się holenderska spółka (obecny właściciel TVN-u), to nie byłoby to możliwe – wszak jest to podmiot zależny od amerykańskiego koncernu.

Wskazuję na przykład TVN-u, bo to właśnie wokół tej stacji, być może najpopularniejszej w Polsce, pojawia się szereg kontrowersji w zakresie przedłużającej się procedury przyznawania koncesji.

Warto dodać, że nowelizacja ustawy o RTV zakłada, że ta wchodzi w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia, a także zawiera przepis przejściowy, który nakazywałby podmiotom mającym koncesję dostosowanie struktury kapitałowej do nowych przepisów w ciągu 6 miesięcy.