NSA zmienia zdanie w sprawie podatku od świadczeń dla oddelegowanych pracowników

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
NSA zmienia zdanie w sprawie podatku od świadczeń dla oddelegowanych pracowników

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 roku w sprawie opodatkowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oddelegowanych zyskał duże zainteresowanie świata nadwiślańskiego biznesu. Do tej pory bowiem kwestia ta była przedmiotem wielu kontrowersji i dyskusji.

Powszechną praktyką w miejscu pracy jest delegowanie oraz oddelegowywanie pracowników na różnego typu zadania poza stałą siedzibą przedsiębiorstwa. Choć oba pojęcia są ze sobą związane, różnią się charakterem: delegacja ma charakter krótkotrwały i jednorazowy, podczas gdy oddelegowanie polega na tymczasowym przeniesieniu pracownika do innego miejsca, często w odmiennym mieście czy nawet kraju.

Jednym z kluczowych elementów tego procesu są świadczenia pracodawcy związane z zakwaterowaniem i transportem. Do tej pory NSA utrzymywał stanowisko, że takie świadczenia rzeczowe, po przekroczeniu pewnego limitu, podlegają opodatkowaniu. Jednak, w świetle najnowszego orzeczenia, NSA przychyla się do przepisów unijnych, według których świadczenia te nie stanowią elementu wynagrodzenia, a co za tym idzie – nie są obciążane podatkiem. Jest to istotna korekta stanowiska z 2018 roku, gdzie utrzymywano, że świadczenia te wciąż podlegają opodatkowaniu.

W ocenie Piotra Juszczyka, który jest głównym doradcą podatkowym w InFakcie, zmiana otwiera nowy rozdział w interpretacji prawa podatkowego w obszarze opodatkowania świadczeń dla pracowników oddelegowanych. Wyrok NSA zrywa z dotychczasowym stanowiskiem i daje podatnikom mocne argumenty w ewentualnych sporach z organami skarbowymi.

Oddelegowanie bez ograniczeń podatkowych

Przed wydaniem nowego wyroku, według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakwaterowanie przy oddelegowaniu nie podlegało opodatkowaniu tylko do kwoty 500 zł miesięcznie. Teraz jednak zakwaterowanie i transport pracownika nie podlegają opodatkowaniu, niezależnie od ich wartości, co jest znaczącym przełomem i wyrównaniem sytuacji pracowników oddelegowanych z tymi przebywającymi na delegacjach.

Nie da się ukryć, że to orzeczenie wpłynie na praktyki firmowe oraz może skłonić do zmian legislacyjnych w ustawie o podatku dochodowym. Stawia to również pracodawców w nowej sytuacji, w której mogą z większą swobodą organizować oddelegowania bez konieczności obciążania pracowników dodatkowymi kosztami. Zdaniem Juszczyka, to przełomowy moment dla pracodawców i pracowników. Wyrok NSA stwarza nowe możliwości w zakresie organizacji pracy oraz zaspokojenia potrzeb związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem pracowników podczas oddelegowania, bez dodatkowego obciążenia podatkowego.

Oczekujemy teraz na odpowiedź organów skarbowych oraz ewentualne zmiany w przepisach. To właśnie one zdecydują, czy wyrok NSA zrewolucjonizuje dotychczasowy system opodatkowania dodatkowych świadczeń pracowniczych. Bez wątpienia jednak, już teraz jest to znaczący krok w kierunku zrównoważenia praw pracodawców i pracowników.