Przypadkowo wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla wracających z zagranicy? Tak może wynikać z obowiązującego od dzisiaj rozporządzenia

Gorące tematy Zdrowie Dołącz do dyskusji (665)
Przypadkowo wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla wracających z zagranicy? Tak może wynikać z obowiązującego od dzisiaj rozporządzenia

Od dzisiaj w mocy jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. A w nim znajduje się mnóstwo kwiatków, w tym możliwa obowiązkowa kwarantanna dla wracających z zagranicy do kraju.

Obowiązkowa kwarantanna dla wracających z zagranicy

Nowe rozporządzenie znajduje się pod tym adresem, jest w mocy od dzisiaj i zawiera parę dziwnych rozwiązań. Nowe rozporządzenie dzieli Polskę na strefy, wprowadzając pewne dodatkowe obostrzenia zarówno na terenie całego kraju, jak i rzeczonych obszarów.

Największą wątpliwość budzi regulacja, dotycząca obowiązkowej kwarantanny dla wracających z zagranicy, która powinna pojawiać się w odniesieniu do podróżujących do Polski pociągiem – bo taki transport został wstrzymany. Przepis po przeredagowaniu stanowi,

W okresie, o którym mowa w ust. 1 [do odwołania – red.], osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę […]

Zdrowy rozsądek, a także pewna wiara w to, że tego rodzaju informacje pojawiają się szybciej, nakazują twierdzić, że chodzi tutaj tylko o podróżujących pociągiem – bo mowa m.in. o nich jest w ust. 1 – którzy wracają do Polski, do swojego miejsca zamieszkania. Ustęp 1 stanowi bowiem, że

Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu […]

Gdyby problematyczny przepis zamiast:

osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1

stanowiłby:

osoba, o której mowa w ust. 1, przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej

to wątpliwości by nie było. W błąd wprowadza fakt, że granica Rzeczypospolitej Polskiej także jest w ust. 1 rozporządzenia zdefiniowana, toteż i taka konstrukcja nie jest pozbawiona logiki. Kwarantanna mija w momencie otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa – i co ważne, zrobienie komercyjnego testu się nie liczy. Liczą się tylko te finansowane ze środków publicznych.

Paragraf 3 ust. 2 pkt 12 określa jednak, ze powyższa kwarantanna – niezależnie od tego, czy odnosi się do podróży pociągiem, czy wszystkich – nie dotyczy m.in.

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog wyłączeń jest oczywiście szerszy.

Podział na strefy

Podział na strefy – żółtą i czerwoną – obejmuje odpowiednio co do tej pierwszej

 • pszczyński, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim
 • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim
 • nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim
 • wieluński w województwie łódzkim

Strefami żółtymi są zaś powiaty

 • cieszyński, miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim
 • jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim
 • kępiński w województwie wielkopolskim
 • oświęcimski w województwie małopolskim
 • pińczowski w województwie świętokrzyskim
 • wieruszowski w województwie łódzkim

Rzecz jasna inne obostrzenia funkcjonują poza strefami, inne w strefach żółtych, a inne – najsurowsze – w czerwonych.

Większość jest bez zmian

W całej Polsce wstrzymuje się działalność klubów i dyskotek, a w odniesieniu do

 • organizacji, promocji imprez, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

dopuszcza się prowadzenie działalności, z tym że obowiązuje klientów/gości obowiązek zakrywania ust i nosa. Podobnie to wygląda w odniesieniu do innych obiektów – tutaj przepisy zdają się powtarzać już funkcjonujące rozwiązania.

Utrzymany zostaje zakaz przemieszczania się w odległości 1,5 m od siebie. Oczywiście z wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących i tych, które będą zakrywały nos i usta – czyli tutaj bez zmian. Brak obowiązku zakrywania twarzy pojawia się za to jedynie w wypadku dwóch przesłanek – już nie ma tej „zdrowotnej”

 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

Przepisy utrzymują jednak możliwość niezakrywania nosa i ust podczas uprawniania sportu, więc zapewne w sklepach – zamiast astmatyków – pojawią się joggerzy, czy miłośnicy trekkingu.

Obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych są odpowiednio „dotkliwsze”. Adekwatnie zmniejszane są limity osób w zgromadzeniach, czy wydarzeniach, a wydarzenia sportowe odbywają się bez publiczności.