Dobra wiadomość dla firm. Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur prawdopodobnie będzie odroczony

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Dobra wiadomość dla firm. Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur prawdopodobnie będzie odroczony

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Krajowy System e-Faktur miał wejść w życie już od początku przyszłego roku. Zarówno eksperci jak i sami przedsiębiorcy wskazywali jednak, że to zbyt mało czasu, by móc dostosować się do zmian. Ostatecznie obowiązkowy KSeF prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2024 r., a dla części przedsiębiorców – nawet od 1 stycznia 2025 r. 

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.

Krajowy System e-Faktur, umożliwiający wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, działa od 1 stycznia 2022 r. (od września 2021 r. prowadzony był pilotaż z udziałem ochotników). Tym samym już ponad rok przedsiębiorcy mogą – na razie dobrowolnie – wystawiać faktury w ramach systemu.

Od początku rządzący zapowiadali jednak, że KSeF – prędzej czy później – stanie się obowiązkowy. Ostatecznie wszyscy przedsiębiorcy mieli zacząć korzystać z systemu już od 1 lipca 2024 r. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że obowiązek zostanie odroczony o co najmniej pół roku, a dla niektórych podatników – nawet o kolejny rok.

Jak informuje prawo.pl, Ministerstwo Finansów miało postanowić ostatecznie, by obowiązkowy KSeF wprowadzić od 1 lipca 2024 r. Głównym powodem mają być opóźnienia w procesie legislacji, który prawdopodobnie zakończy się na przełomie czerwca i lipca 2023 r. MF doszło do wniosku, że pół roku na wdrożenie zmian to faktycznie zbyt krótki okres. Dodatkowo prawdopodobnie podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT musieli zacząć korzystać z systemu dopiero od 1 stycznia 2025 r.

MF szykuje też inne zmiany

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r. to tylko jedna z kilku zmian planowanych przez MF. Prawdopodobnie z systemu mają zostać wyłączone również faktury dla konsumentów. Zwolnione będą też niemal na pewno paragony za przejazd autostradą, bilety kolejowe czy lotnicze. Tym samym ostatecznie faktury w ramach KSeF będą prawdopodobnie wystawiane wyłącznie w ramach transakcji zawieranych między przedsiębiorcami. Ponadto jest szansa na to, by w ramach systemu przedsiębiorcy nie musieli wystawiać faktur korygujących dla dodania informacji, które nie będą w żaden sposób wpływać na wysokość podatku.

Kary uzależnione od indywidualnej sytuacji podatnika

Inną dobrą wiadomością jest to, że MF rozważa odejście od minimalnych kwot kar za niewystawienie faktury w ramach systemu. Zamiast tego wprowadzony mógłby zostać mechanizm uzależnienia sankcji od indywidualnej sytuacji podatnika. Ponadto jeśli przedsiębiorca miałby problem z wystawieniem faktury z powodu awarii systemu, mógłby wystawić fakturę offline – a następnie dosłać ją w ciągu 24 godzin.

Oczywiście zmiany proponowane przez MF są korzystne dla przedsiębiorców – choć prawdopodobnie większość podatników wolałaby pozostać przy opcji dobrowolnego korzystania z KSeF. Takiej możliwości jednak nie ma, zatem w tym momencie istotne jest, by przedsiębiorcy – po zakończeniu procesu legislacyjnego – otrzymali po prostu odpowiednio dużo czasu na przystosowanie się do zmian.