Od 1 listopada przedsiębiorcy nie będą mogli rozliczać transakcji przez prywatne konta

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (881)
Od 1 listopada przedsiębiorcy nie będą mogli rozliczać transakcji przez prywatne konta

Już za niespełna miesiąc każde przedsiębiorstwo będzie musiało posiadać obowiązkowy rachunek firmowy. Od 1 listopada nawet jednoosobowe działalności gospodarcze stracą możliwość finalizowania transakcji za pośrednictwem prywatnych rachunków bankowych.

Obowiązkowy rachunek firmowy dla płatników VAT

1 listopada 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, których działalność obejmuje transakcje w oparciu o towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT (przy czym zarówno sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT), a wartość tych transakcji przekracza lub jest równa 15 tys. zł brutto, stracą możliwość rozliczania się za pośrednictwem prywatnych rachunków bankowych. Jest to związane z obligatoryjnym wprowadzeniem split payment dla transakcji równych lub przekraczających wspomniane 15 tys. zł brutto. Prawidłowość ta dotyczyć będzie zatem wszystkich przedsiębiorstw, łącznie z mikroprzedsiębiorcami i jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, które ów obowiązkowy split payment obejmie. W związku z tym już od 1 listopada ustawa nałoży na przedsiębiorców nową powinność. Będzie to obowiązkowy rachunek firmowy do księgowania transakcji lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).

Obowiązkowy rachunek firmowy dla przedsiębiorców zza granicy

Ta sama zasada będzie dotyczyła przedsiębiorców zza granicy, którzy finalizują na terytorium Polski transakcje oparte na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, zawartych w załączniku 15 ustawy o VAT. Dla tych przedsiębiorców ustawa przewiduje również wymaganie obligatoryjnego posiadania rachunków bankowych w polskich złotych. Ustawa o VAT dopuszcza bowiem możliwość prowadzenia rachunku VAT wyłącznie w walucie rodzimej.

Informacja do US

Przedsiębiorcy, którzy posiadają już rachunki firmowe lub w SKOK, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą zobligowani o poinformowaniu o tym US. Podstawę prawną stanowi art. 5 i 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników. Warto wiedzieć, że podatnik nie ma obowiązku wskazywać numeru posiadanego rachunku, ponieważ jest to rachunek czysto techniczny. Obrazowo rzecz ujmując, oznacza to, że nie istnieje możliwość wykonania przelewu wprost na rachunek VAT. W konsekwencji nie umieszcza się go również na fakturach.

Split payment

Obowiązkowy split payment, nazywany potocznie płatnością podzieloną, to mechanizm zautomatyzowany. Oznacza to, że na techniczne konto VAT środki przeksięgowuje bank. Jest to rozwiązanie zagrażające wprost płynności finansowej wielu firm, o czy pisał Jakub Kralka w artykule „Zmiany w split payment 2019”.

Metoda podzielonej płatności posiada również określone konsekwencje prawne dla przedsiębiorców, którzy jej nie zastosują. Wskutek niedopełnienia obowiązku split payment powstaje dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości 30 proc. kwoty podatku należnego, wskazanego na FV. W przypadku rozliczenia przez przedsiębiorcę VAT, omawiana sankcja nie obowiązuje.