Obowiązkowy split payment odroczony. Premier twierdzi wspaniałomyślnie, że to na prośbę przedsiębiorców, ale o to samo prosiły też banki

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (66)
Obowiązkowy split payment odroczony. Premier twierdzi wspaniałomyślnie, że to na prośbę przedsiębiorców, ale o to samo prosiły też banki

W czwartek na konferencji prasowej w Krakowskim Parku Technologicznym premier poinformował, że planowane na dzień 1 września 2019 r. wdrożenie obowiązkowego split payment dla niektórych branż zostało przesunięte na 1 listopada 2019 r.

Obowiązkowy split payment odroczony

Niedawno donosiliśmy o tym, że rząd zapowiedział wdrożenie obowiązkowego split payment dla niektórych branż z dniem 1 września 2019 r.  Zmiana miała objąć między innymi branżę budowlaną, handel stalą, surowcami wtórnymi czy elektroniką (w tym  tablety, smartfony, konsole) i dotyczyć transakcji o wartości brutto powyżej 15 tysięcy złotych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia obowiązkowego split payment dla tych branż jest to, że są to tzw. branże wrażliwe na wyłudzenia VAT. Walka z wyłudzeniami to jest z kolei cel, który przyświeca całemu mechanizmowi podzielnej płatności.

Premier na czwartkowej konferencji poinformował, że na prośbę przedsiębiorców postanowił odroczyć wdrożenie ustawy. Opóźnienie ma pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu do nowelizacji informatycznych systemów księgowych. Przypomniał przy okazji, że to walka rządu z wyłudzeniami VATu jest przyczyną „mini-cudu gospodarczego” Polski, a kolejnym etapem walki jest właśnie split-payment. Podkreślił też, że mechanizm jest korzystny dla przedsiębiorców. Mimo licznych obaw co do zagrożeń dla płynności finansowej przedsiębiorstw, zdaniem premiera, split-payment cywilizuje rynek i wpływa na poprawę konkurencyjności.

O odroczenie split payment prosiły też banki

Nie dalej niż w czerwcu zastrzeżenia do projektu ustawy wniósł także Związek Banków Polskich. To banki czeka w związku z obowiązkowym split payment największe wyzwanie logistyczne. Prawo bankowe nakazuje bankom i SKOK-om otworzenie obok rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców dodatkowe specjalne rachunki VAT. Banki poinformować właścicieli rachunków rozliczeniowego o numerze rachunku VAT. Ustalenia wymagają też zasady informowania o zgromadzonych środkach na rachunku VAT. Niewątpliwie obowiązkowy split payment to dla tych instytucji dość duże wyzwanie.

ZBP argumentował, że banki mogą w związku z tym nie zdążyć na wrzesień. Zbyt krótki czas oczekiwania na wejście w życie ustawy stwarzał zagrożenie niedostosowania się do ustawowych zmian. Proponowano, aby opóźnić wejście w życie ustawy do dnia 1 stycznia 2020 r.

Premier ostatecznie zdecydował więc, że obowiązkowy split payment zostanie odroczony, ale do 1 listopada 2019 r. Jak podaje na prośbę przedsiębiorców, niewątpliwie jednak z ulgą odetchną też banki.