W niektórych sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie za szkody wynikające z funkcjonowania kopalni

Finanse Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
W niektórych sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie za szkody wynikające z funkcjonowania kopalni

W Polsce w dalszym ciągu funkcjonuje kilkadziesiąt kopalń, które w większości znajdują się w województwie śląskim. Czynny zakład górniczy może niestety wywoływać zjawiska geologiczne, które są powodem zniszczeń budynków i infrastruktury. W takim wypadku mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie za szkody górnicze. Jednak aby je uzyskać, muszą zostać spełnione ku temu konkretne przesłanki. Jeżeli tak się nie stanie, zakład górniczy może nie wypłacić nam rekompensaty.

Jeżeli kopalnia spowodowała uszkodzenia w naszej nieruchomości, możemy ubiegać się o odszkodowanie za szkody górnicze

Podziemne roboty, jakie wykonuje się w zakładach górniczych, oddziałują niestety na wiele obiektów na powierzchni ziemi. Często uszkodzeniu ulegają kamienice, domy czy mieszkania. Szkody górnicze mogą wywoływać także pochylenia budynków, zalania piwnic, pękanie ścian czy nawet zawalenia wielu obiektów budowlanych. Oddziałują one także na grunty, wywołując np. osunięcia. Kopalnie są także odpowiedzialne za szkody wyrządzone rolnikom. Często ma miejsce m.in. niszczenie plonów czy upraw poprzez działanie zakładów górniczych.

Zakład górniczy jest zobowiązany do naprawy strat wyrządzonych osobom poszkodowanym

Kopalnia musi zrekompensować osobom poszkodowanym straty np. poprzez wypłatę odszkodowania. Jednak istnieją także alternatywne metody rekompensaty – np. poprzez przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego. Aby otrzymać odszkodowanie, osoba poszkodowana musi złożyć stosowny wniosek. Wypłata rekompensaty pieniężnej jest także uzależniona od kilku wymogów formalnych, które muszą zostać spełnione. Szkody muszą powstać rzeczywiście, a pomiędzy stanem nieruchomości, upraw czy gruntu a negatywnymi działaniami zakładu górniczego musi powstać związek przyczynowo-skutkowy.

Wniosek o wypłatę odszkodowania może zostać złożony drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Często jednak niemożliwe jest ustalenie podmiotu, który jest odpowiedzialny za powstanie konkretnej szkody. W takim wypadku to Skarb Państwa przejmuje na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie osobom poszkodowanym poniesionych strat. Po złożeniu wniosku kopalnia ma 30 dni na ustosunkowanie się do niego. Po tym czasie poszkodowany nabywa prawo do wszczęcia postępowania sądowego, aby dochodzić swoich roszczeń. Jednorazowe uzyskanie odszkodowania nie przekreśla jednak prawa do dochodzenia go od danego zakłady górniczego w przyszłości. Nie jest możliwe jednak ubieganie się o kolejną rekompensatę za tę samą szkodę górniczą.

Warto także pamiętać, że zgodnie z prawem, przedawnienie szkody górniczej następuje już po 5 latach.