Ważna uchwała NSA dla przedsiębiorców. Chodzi o ogłoszenie upadłości

Firma Dołącz do dyskusji (178)
Ważna uchwała NSA dla przedsiębiorców. Chodzi o ogłoszenie upadłości

Nowa uchwała NSA jest istotna dla wielu przedsiębiorców – zarówno tych, którzy prowadzą małą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla tych, którzy są właścicielami większych firm. Chodzi o przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku ogłoszenia upadłości. 

Rzecznik MŚP angażuje się w sprawę

Naczelny Sąd Administracyjny otrzymał do rozpoznania pewne zagadnienie prawne wywołujące wątpliwości, a jednocześnie będące bardzo istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Chodziło o to, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika, które nastąpiło po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a jednocześnie przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności podatku, skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowiło zaangażować się w sprawę, z racji tego, że ewentualna uchwała NSA może mieć też wpływ na przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Od początku Rzecznik Małych i Średnik Przedsiębiorców apelował, by uchwała miała treść

w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP

Swoją argumentację oparł na gramatycznej wykładni przepisów oraz odniósł się do treści uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej (druk sejmowy 3462). Zdaniem Rzecznika przed wprowadzeniem art. 70 par. 3a OP (z dniem 1 stycznia 2016 r.) nie było normy prawnej odpowiadającej swoim zakresem wprowadzonemu przepisowi. To z kolei oznacza, że nie było podstaw do uznania, że ogłoszenie upadłości podatnika przed dniem początku biegu terminu przedawnienia (czyli przed 1 stycznia roku następnego po roku podatkowym, w którym zobowiązanie podatkowe stało się wymagalne) skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

NSA podjął uchwałę, w której poparł stanowisko Rzecznika. To bardzo istotna i jednocześnie korzystna decyzja dla wielu przedsiębiorców.

Ogłoszenie upadłości podatnika nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Intwerwencyjno-Procesowego tłumaczy, dlaczego uchwała NSA jest taka istotna dla przedsiębiorców. Po pierwsze i najważniejsze – sąd orzekł, że w określonym stanie faktycznym i prawnym ogłoszenie upadłości nie oznacza jednocześnie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po drugie – uchwała wiąże też inne sądy administracyjne, mimo że została wyrażona w sprawie konkretnego podmiotu. To oznacza, że przy analogicznych sprawach, sądy administracyjne nie powinny mieć żadnych wątpliwości.