Sąd lekarski może zepsuć karierę lekarzowi. Izba stawia na transparentność, dlatego udostępnia ich orzeczenia

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Sąd lekarski może zepsuć karierę lekarzowi. Izba stawia na transparentność, dlatego udostępnia ich orzeczenia

Naczelna Rada Lekarska (NRL) wprowadziła narzędzie w postaci portalu prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, które ma na celu zwiększenie przejrzystości działania sądownictwa lekarskiego. Dostępność takich danych sprzyja również edukowaniu i samoregulacji w środowisku lekarskim z uwagi na promowanie wysokich standardów etycznych i zawodowych.

Prezes NRL, Łukasz Jankowski, podkreślił znaczenie tego projektu dla całej społeczności medycznej oraz osób związanych z prawem medycznym, zachęcając jednocześnie do jego aktywnego wykorzystywania. Zdaniem prezesa nowo uruchomiony portal stanie się cennym źródłem wiedzy i pozwoli podnieść standardy etyczne w zawodzie lekarza.

Naczelna Izba Lekarska stawia na transparentność, dlatego udostępnia orzeczenia sądów lekarskich

Portal zawiera zanonimizowane treści orzeczeń sądów lekarskich, co pozwala zarówno lekarzom, jak i opinii publicznej na łatwy i szybki dostęp do tych danych. Anonimizacja nie wpływa na merytoryczną wartość dokumentów, ponieważ nadal zawierają one szczegółowe opisy przypadków i orzeczenia. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą prześledzić i przeanalizować decyzje sądów lekarskich bez ryzyka naruszenia prywatności poszczególnych lekarzy.

Serwis dostępny tutaj jest krokiem naprzód w działaniach samorządu lekarskiego, który – jak potwierdził prezes NRL – w tej kadencji skupia się na wzmacnianiu pionu odpowiedzialności zawodowej. Udostępnienie takich informacji w formie elektronicznej istotnie ułatwi zrozumienie procesów decyzyjnych oraz zasad działania sądów lekarskich.

Sąd lekarski jest uprawniony do orzekania wobec lekarzy upomnień, nagany, kary pieniężnej, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia od roku do pięciu lat, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat bądź – w skrajnych przypadkach – pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Sąd lekarski może zepsuć karierę lekarzowi. Ale tylko wtedy, gdy lekarz sobie na to „zasłuży”

Powołana do życia inicjatywa jest częścią szerszych działań NRL, mających na celu wzmocnienie transparentności i odpowiedzialności w środowisku medycznym. Łatwy dostęp pacjentów do takich danych powinien motywować lekarzy, wzmacniać ich profesjonalizm i poprawiać etykę zawodową. Taka mieszanka konsekwentnie buduje zaufanie społeczne do profesji.

Projekt jest przykładem tego, jak samorząd lekarski może efektywnie odpowiadać na potrzeby zarówno swoich członków, jak i społeczeństwa, wykorzystując nowoczesne technologie do poprawy jakości oraz przejrzystości swoich działań.

NRL dąży do tego, by każdy zainteresowany mógł dokładnie zrozumieć, jakie zasady kierują sądami lekarskimi. To zaś powinno przyczynić się do lepszej praktyki medycznej i większego zaufania na linii lekarz – pacjent. Wzrost zaufania docelowo być może poskutkuje większą otwartością pacjentów w dzieleniu się z lekarzami informacjami o swoim zdrowiu.