Proces w sprawie błędu medycznego może dotyczyć także lekarzy wypisujących pacjenta ze szpitala na własne życzenie

Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Proces w sprawie błędu medycznego może dotyczyć także lekarzy wypisujących pacjenta ze szpitala na własne życzenie

Wypisanie się ze szpitala na własne życzenie to nasze prawo. Na taki ruch decyduje się wielu pacjentów mimo tego, że w dużej mierze jest on ryzykowny dla zdrowia i życia. Okazuje się jednak, że pomimo zapisania w prawie możliwości wypisu na życzenie pacjenta, ruch ten może skutkować procesem o błąd medyczny. Cała kwestia rozbija się o prawidłowe poinformowanie pacjenta o ryzyku wiążącym się z taką decyzją.

Gdy chory chce opuścić szpital na własne żądanie, lekarze nie mogą mu tego zabronić

Pacjent, który chce opuścić szpital na własne żądanie, musi złożyć specjalne, pisemne oświadczenie. Warto nadmienić, że pacjent może być wypisany ze szpitala tylko wtedy, gdy jego stan jest na tyle dobry, że nie wymaga całodobowego pobytu w placówce medycznej. Prawo do wypisania się ze szpitala na własną prośbę jest także zapisane w ustawie o prawach pacjenta.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.

Złe poinformowanie pacjenta o konsekwencjach swojej decyzji może narazić lekarza na proces

Jeżeli pacjent podejmuje decyzję o wypisaniu się ze szpitala na własne życzenie, lekarz ma obowiązek poinformować o powziętych podejrzeniach, konieczności poszerzenia diagnostycznego, a także konsekwencjach zdrowotnych takiej decyzji pacjenta. Konieczność tego typu działań potwierdził Sąd Najwyższy (sygn. akt IV CSK 240/07).

Mimo tego typu wymogów prawnych często mamy do czynienia z procesami o błąd medyczny, których powodem jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, który wypisał się ze szpitala na własne życzenie. W kilku poprzednich latach liczba takich spraw dochodziła do 700 rocznie. Powodem takiego stanu rzeczy jest np. niepełna dokumentacja medyczna, która w takim wypadku nie może być wykorzystywana jako dowód w sprawie.

Niejasne kryteria informowania pacjentów o skutkach zdrowotnych ich decyzji również przyczyniają się do wytaczania procesów lekarzom

Adwokaci specjalizujący się w prawie medycznym radzą lekarzom, aby decydowali się na zamieszczanie informacji o wypisie na własne życzenie w dokumentacji medycznej pacjenta. Radcy prawni zaznaczają także, że wypisana ze szpitala może być tylko ta osoba, z którą można nawiązać kontakt słowny i wypowiada się w sposób logiczny. Taki pacjent musi być poinformowany o konsekwencjach swojej decyzji szczególnie w przypadkach takich chorób jak zawał czy udar.

Lekarz ma także obowiązek przekazać informację o niezakończonym procesie medycznym, co w praktyce uniemożliwi posądzenie go o niedopełnienie obowiązku informacyjnego względem wypisywanego ze szpitala pacjenta.