Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany. Tym razem osoby prowadzące firmę powinny się ucieszyć

Firma Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany. Tym razem osoby prowadzące firmę powinny się ucieszyć

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejne zmiany. Rada Ministrów przyjęła już pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, którego autorem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dzięki nowym przepisom prowadzenie firmy w Polsce ma być łatwiejsze. Przynajmniej w teorii.

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

W poniedziałek rząd przyjął nowy projekt przepisów – tzw. pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Jak twierdzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, rządzącym zależy na tym, by prowadzenie firmy w Polsce było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy „nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały”.

Co ma się zatem zmienić? Po pierwsze, MRiT (będące autorem projektu) proponuje zasadę „one in, one out”. Chodzi o to, by przy wprowadzaniu nowego obowiązku dla przedsiębiorców jednocześnie znoszony był inny. Ponadto dla przepisów gospodarczych vacatio legis ma wynosić miesiąc. Jak twierdzi wiceminister Kamila Król,

Rozwiązania przewidziane w projekcie w istotnej części zostały zgłoszone przez partnerów społecznych i same urzędy. Ogromne znaczenie dla ostatecznego kształtu naszych propozycji miały szerokie konsultacje społeczne, które odbyły się w kwietniu i maju tego roku. Świadczy to o tym, jak ważną rolę w prawidłowym kształtowaniu regulacji odgrywa ten etap procesu legislacyjnego.

Oprócz tego niektóre zasady prowadzenia firm mają zostać uproszczone. Przedsiębiorcy nie będą już musieli posługiwać się pieczątką, a kontrole w firmach mają zostać usprawnione (wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będą od niego wymagane podczas kontroli). Ponadto przedsiębiorcy zyskają również możliwość doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach, takich jak pendrive czy płyta CD, co ma przyspieszyć postępowania. Dodatkowo MRiT chce odejścia od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze. Dzięki temu sprawy mają być rozstrzygane szybciej.

Co jeszcze się zmieni?

MRiT chce ponadto usprawnić sukcesję w firmach, włączyć partnerów społecznych w proces bieżącego przeglądu prawa gospodarczego czy wprowadzić obowiązkową ocenę ex post przepisów gospodarczych, jeśli nie odbyły się konsultacje publiczne dla danego projektu. Ponadto projekt przewiduje też pewne ułatwienia w prowadzeniu firm nierejestrowanych przez cudzoziemców (chociaż jedynie przy spełnieniu pewnych warunków) oraz rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika i zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.